Opptakskrav

Flere av våre utdanninger er åpne for alle, men ønsker du å ta et av våre studiepoengsgivende studier i regi av høgskolen i Hedmark (og således få rett til støtte fra Lånekassen) må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Se under for mer informasjon om opptak og krav om dokumentasjon. 

 

TA STUDIET MED STUDIEPOENG

For å motta 30 studiepoeng og rett til støtte fra Lånekassen må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler.

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

  • Fullført 3-årig videregående: Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  • Yrkesfag med påbygging: Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  • 23/5-regelen: Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekomptansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis

Regler for å søke om opptak basert på realkompetanse:

  • Realkompetanse: Du fyller minst 25 år i søknadsåret og har relevant erfaring innen fagfeltet du ønsker å studere inkl. 5 års dokumentert arbeidserfaring. 

Er du usikker på om du kommer til å stå på alle eksamener, eller har noen fag du må ta opp igjen? Lurer du på om du har oppfyller kravet til realkompetanse? Ta kontakt med oss så får du veiledning av en av våre dyktige studierådgivere. 

 

STUDERE HOS OSS UTEN STUDIEPOENG

Mangler du generell studiekompetanse eller realkompetanse? Fortvil ikke, du kan fortsatt ta flere av våre utdanninger og oppnå samme høye kompetanse gjennom internasjonale sertifiseringer. Gjennomføring av studiet, arbeidskrav, vurderingsformer og sertifiseringer er de samme, men merk at du ikke har mulighet til å ta studiepoengsgivende studier gjennom høgskolen i Hedmark og heller ikke har rett til støtte fra Lånekassen om du ikke kvalifiserer til opptak basert på ordinært krav beskrevet over. 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, så får du snakke med en av våre dyktige studierådgivere. 

 

OPPTAKET TIL VÅRE STUDIER FOREGÅR SLIK:

  1. Påmelding gjøres på Active Education's nettside HER
  2. Du får umiddelbart etter påmelding tilsendt en e-post med praktisk informasjon og søknadsskjema. Husk å sjekke e-post etter påmelding!
  3. Skriv ut, fyll ut og send søknadskjemaet (som du fikk link til i e-posten i pkt.2) til oss i posten så snart som mulig. Hvis du allerede nå har vitnemål/bekreftelse på generell studiekompetanse må du legge ved riktig kopi av disse papirene med en gang. Hvis du ennå ikke har de tilgjengelig kan du ettersende de så snart du mottar de fra videregående skole etc. (gjelder deg som skal ta studiet med studiepoeng). 
  4. Så snart vi mottar søknadsskjema fra deg i posten, registrerer vi offisielt din påmelding hos oss og sender ut administrasjonsgebyr på e-post pålydende 2500,- Dette administrasjonsgebyret må være betalt for at du skal beholde din studieplass hos oss.

NB: Husk at avmelding eller bytte av studie/studiested alltid må skje skriftlig per post eller e-post.

Ta kontakt!

Postadresse

Postadresse

Snakk med oss

Følg oss på: