Pensum og eksamen

Alle våre studier har egne litteratur- og pensumlister. En del av pensum er gratis og deles ut digitalt i form av kompendier og artikler, men du må også påregne å kjøpe noen ordinære pensumbøker. 

Vi gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar å kjøpe inn nødvendige bøker før studiestart. For å letteregjøre innkjøp har vi opprettet link til en nettbokhandel bak hver enkelt bok. Alle bøker som står under obligatorisk pensum må kjøpes. I tillegg har hvert studie noen anbefalte bøker, digitale apper og læringsressurser som er valgfrie å benytte seg av. 

 

VURDERINGSKRITERIER OG EKSAMEN

Som del av Active Educations læringsmodell har hvert studie flere kriterier for vurdering av den enkelte students kompetanse. 

  1. Oppmøteplikt på undervisningssamlinger: All praktisk undervisning har krav om obligatorisk 80% deltakelse for å kunne gå opp til eksamen. 
  2. Obligatoriske arbeidskrav: De ulike arbeidskravene varierer avhengig av egenarten til det enkelte studie, og kan omhandle både skriftlige og praktiske elementer. 
  3. Skriftlig eksamen: Hvert studie har skriftlige eksamener med gradert karakter (A-F) og som gjennomføres basert på eksamens- og sensurbestemmelser regulert i universitets- og høyskoleloven.  
  4. Praktisk eksamen: Hvert studie har muntlig og/eller praktisk-metodisk eksamen relevant for læringsutbyttet spesifisert for det enkelte undervisningsemne og studentens samlede kompetansekrav. 

For mer informasjon om pensum og eksamen, se det aktuelle studiets side. 

Ta kontakt!

Postadresse

Postadresse

Snakk med oss

Følg oss på: