Personlig trener lønn - Se hva du kan tjene som PT

Som personlig trener får du ikke bare et yrke som er spennende og meningsfullt, men det gir også gode muligheter for en svært god lønn. Velger du en ettårig PT-utdanning som gir 60 studiepoeng, vil du  ved målrettet og dedikert innsats kunne arbeide deg opp til en årslønn på godt over en halv million kroner.  Les mer for å finne ut om det er realistisk for deg her:

 

Personlig trener lønn

Hvor mye du får i lønn som personlig trener varierer noe fra treningsskjede til treningskjede. Alle har sin ulike lønns- og bonussystemer, men det er likevel ikke store forskjeller det er snakk. Det er likevel viktig at du undersøker dette nøye der du ønsker å starte i jobb, slik at du vet at senteret du skal starte ved har konkurransedyktige vilkår. 

Beregninger som Active Education har gjort basert på inneværende års satser fra de største treningsskjedene viser at du selv ved en deltidsstilling der du bare jobber 5 timer om dagen, vil tjene over 300 000 kr. i året.

Ved å øke arbeidsomfanget ditt til å gjelde 8 timer om dagen (8 kunder hver dag mandag - til fredag, og fri i helgene) vil du tjene i underkant av 550 000,- i året. 

Det er verdt å merke seg at mange nyutdannede personlige trenere vil bruke tid på å komme opp på dette nivået, mens andre klarer det ila. kort tid. Det er ofte den første perioden man arbeider som PT som er den mest krevende i så måte, da man må jobbe hardt for å rekruttere nye kunder. Husk at som PT får man ingen fast timelønn for å være på senteret; det er kun de faktisk antallet kundetimer man får betalt for. Det er derfor viktig at du jobber godt de første månedene med å bygge opp en kundemasse som raskt gir deg det lønnsnivået du selv trenger. 

 

Krav om årsstudium i personlig trening

 

Tradisjonelt har det vært mulig å utdanne seg til personlig trener på kun noen få måneder, og det har heller ikke vært krav om at utdanningen gir studiepoeng gjennom universitet eller høgskole. Dette er nå i ferd med å endre seg, og fra 1. januar 2019 vil sentrale treningskjeder i Norge kreve at alle nyutdannede PT'er minimum har utdanning med varighet på 1 år og som gir 60 studiepoeng. Dette er viktig informasjon til deg som skal velge PT-utdanning i dag, da du ved å velge feil utdanningsaktør kan risikere å ikke få jobb når du er ferdig med studiet. 

Frem til 2019 kan du fortsatt starte i jobb som PT allerede etter vår PT1 - personlig trener basis utdanning, men hvis du tenker langsiktig og ønsker å jobbe som personlig trener i mange år fremover, lønner deg seg helt klart å velge årsstudiet allerede nå. Det koster deg litt mer og tar litt lengre tid, men det er fortsatt en relativ kort og rimelig utdanning hvis du ser på hva du kan tjene når du er ferdig. 

Det er også verdt å merke seg at du får høyere startlønn når du tar årsstudie kontra et halvårs-studie, faktisk hele 50 kroner mer pr. time hos enkelte treningsskjeder (hvilket utgjør store beløp pr. måned).