Støtte fra Lånekassen

Våre studier på 30 og 60 studiepoeng som tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. For å kunne motta studiepoeng og studiestøtte må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå før du starter hos oss. Husk at selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student eller studiets varighet som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp, og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der. 

 

HVOR MYE KAN DU FÅ?

Når du studerer med Active Education og Høgskolen i Hedmark skal du søke om ordinær utdanningsstøtte for studier i Norge. Det tilgjengelige støttebeløpet er i dag på maksimalt kroner 53 170,- per semester. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i måneden. 

Støttebeløpet blir gitt som lån, men av maksimalt beløp kan du få omgjort kr. 21 268,- til stipend når studiet er ferdig og eksamener er bestått.

Husk at du ikke har rett til ekstra støtte til skolepenger/studieavgfiten utover det ordinære støttebløpet angitt over. 

NÅR FÅR DU TILDELT PENGENE? 

Slik fordeler utbetalingene fra Lånekassen seg (beløpene tar utgangspunkt i maksimalt tilgjengelig beløp. Faktiske summer er avhengig av din reelle støtte): 

  • Ved studiestart: kr. 21 268,-
  • Månedlig utbetaling resten av semesteret: kr. 7 975,-
    • Totalt: kr. 53 170,-

 

NÅR SKAL DU SØKE?

Ca. 2 måneder før studiestart får du tilsendt en veiledning av oss for hvordan du skal søke om utdanningsstøtte fra Lånekassen.

NB: Det er viktig at du ikke søker før du har mottatt denne, slik at du er helt sikker på å motta det riktige støttebeløpet. 

Ta kontakt!

Postadresse

Postadresse

Snakk med oss

Følg oss på: