Det finnes et stort antall utdanningsmuligheter for deg som vil bli personlig trener i dag. Alt fra korte kurs på noen få uker til årsstudier og bachelorgrader. I tillegg er det ulike sertifiseringsorganer med gyldighet i forskjellige land og geografiske områder. Vi skjønner godt det er lett å bli forvirret, og vil i denne artikkelen gi deg noen viktige råd for hva du skal fokusere på når du skal velge utdanning.

1. Velg en utdanning på universitets/høgskolenivå.

Dette er av avgjørende betydning hvis du ønsker å gjøre karriere som personlig trener i fremtiden. Å heve standarden på PT-utdanninger til et nivå som er i stand til å møte fremtidens behov for kompetanse, krever utdanningsinstitusjoner og fagpersoner som er akademisk forankret med en høy vitenskapelig standard. Ved å velge PT-utdanning fra en skole i universitets- og høgskolesektoren er du trygg på at studiet du tar er kvalitetssikret på absolutt høyeste nivå.

2. Velg en utdanning som akkrediterer minimum 60 studiepoeng

60 studiepoeng tilsvarer første året av en bachelorgrad, og gir deg – i motsetning til fagskolepoeng – mange muligheter for videreutdanning mot komplett bachelor- eller mastergrad. Ved å velge studiepoengsgivende utdanning åpner det seg en verden av utdanningsmuligheter, og du er ikke innelåst i et utdanningssystem med begrensede valg.

3. Velg en utdanning som gir deg internasjonal kompetanse

I en økt konkurransesituasjon er sertifiseringsinstitusjon og -nivå stadig viktigere. Det er derfor viktig at du velger en skole som har gode samarbeidspartnere både i Norge og utlandet, der du er trygg på å oppnå internasjonale sertifiseringer som er uavhengig kvalitetssikret og som gir deg kompetansebevis du virkelig får bruk for.

4. Velg en utdanning som gir muligheter for påbygning til bachelorgrad

I Norge øker kravet for å få jobb som personlig trener til 1 års utdanning (60 studiepoeng) fra 01. januar 2019. Internasjonalt arbeides det for en ytterligere økning av kravet for å kunne kalle seg personlig trener, og det forventes at det i fremtiden vil kreves helt opp mot en bachelorgrad for personlige trenere. Med vårt årsstudium personlig trener er du kvalifisert til å bygge videre til en bachelorgrad når du måtte ønske.

5. Velg en utdanning som gir deg verdifull praksis og jobbgaranti

Praksis i PT-utdanningen er utrolig viktig, men noe som dessverre få skoler tilbyr. I Active Education har vi siden 2008 tilbudt både egenpraksis og veiledet praksis på treningssenter, og vi ser at dette er en av de viktigste faktorene for å lykkes når man går ut i jobb. Velg en skole som har gode praksisavtaler og fleksible ordninger som gjør at du kan lykkes der du bor.

Del