I oversikten under ser du noen av våre utvalgte samarbeidspartnere:

HØGSKOLEN I INNLANDET (NORGE)

Er en viktig kompetanseinstitusjon i Norge, og har siden 2008 samarbeidet med Active Education om å tilby bl.a. personlig trenerutdanning. Høgskolen har det faglige og studieadministrative ansvaret med gjennomføringen av utdanningene, mens Active Education har den løpende kontakten og oppfølgingen mot treningssenterbransjen, i tillegg til å ha ansvaret for koordineringen av praksisdelen som inngår i emnene. Studietilbudene som inngår i samarbeidet er underlagt de lover og forskrifter som regulerer høyere utdanning, kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning og Høgskolen i Innlandet sitt eget kvalitetssikringssystem.

EUROPE ACTIVE (EU)

Er den ledende organisasjonen for sertifisering av trenere og godkjenning av utdanninger i Europa, og har samarbeidet tett med Active Education siden 2007. Partene deltar regelmessig på konferanser i EU med formålet om å bedre standardiseringen av utdanninger for treningsbransjen.

NATIONAL ACADEMY OF SPORTS MEDICINE (USA)

Har gjennom de siste 30 årene vært verdensledende innen sertifisering av personlige trenere, og har samarbeidet tett med Active Education siden 2011. Sammen bidrar partene med utdanningsmateriell og kompetansepersoner for å gjøre de internasjonale PT-utdanningene enda bedre.

I tillegg samarbeider Active Education tett med treningskjeder i Norge og internasjonalt, samt bidrar aktivt i kompetansenettverk i samtlige Europeiske land.