Ofte stilte spørsmål

 • Hva koster det?

  Studieavgiften er angitt pr. semester/halvår (pr. 30 studiepoeng). Studieavgiften under må betales før du mottar evt. støtte fra Lånekassen, men du har mulighet til å søke om 24 måneders rentefri nedbetaling gjennom SVEA Finans (se egen link under delbetaling under). 

  Gjeldende priser for våre utdanninger er:

  • PT basis (nett/Norge): Kr. 52 900,-*
  • Kosthold og Coaching (nett/Norge): Kr. 52 900,-*
  • PT basis Florida: kr. 64 900,-
  • PT basis Spania: kr. 69 900,-
  • PT basis Bali: kr. 69 900,-

  Prisen for komplett Årsstudium PT i Norge er kr. 105 800,- (adm. gebyr på 2500,- kommer i tillegg ved påmelding)

  For årsstudiet de du tar første semester ved en av skolene våre i utlandet og det andre semesteret i Norge, er prisen som følger:

  • Årsstudium PT Spania/Norge: fra kr. 122 800,- (flyreise, bosted, forsikring og bøker kommer i tillegg)
  • Årsstudium PT Bali/Norge: fra kr. 122 800,- (flyreise, bosted, forsikring, visum og bøker kommer i tillegg)
  • Årsstudium PT Florida/Norge: fra kr. 117 800,- (flyreise, bosted, forsikring, visum, semesteravgift og bøker kommer i tillegg)

  Studieavgiften er rene skolepenger og dekker all undervisning og faglige aktiviteter, sensur av obligatoriske krav og eksamener, samt utstedelse av vitnemål og sertifikater. En del av pensum er alltid inkludert i studiet, men du må regne med å kjøpe noen bøker.

  Merk at hvis du ønsker studiepoeng gjennom våre akademiske samarbeidspartner Høgskolen i Innlandet, må du i tillegg betale semesteravgift på ca 850,- kroner. Vi gjør oppmerksom på at disse mindre avgiftene knyttet til høgskolen kan variere noe fra semester til semester, men avviker ikke betydelig fra summene oppgitt her.

  For mer informasjon om priser for flybillett, bosted, etc. gjeldende for skolene våre i Florida, Spania og Bali, se det enkelte studiets side.

   

  * Se oversikt over studiepakkene i Norge her: https://activeeducation.no/studiepakker/

 • Kan jeg dele opp betalingen min?

  I samarbeid med SVEA Finans tilbyr vi rentefri nedbetaling over hele 24 måneder, med muligheter for å utvide nedbetalingstiden til 60 måneder.

  Tilbudet om 24 måneders rentefri nedbetaling er et populært tilbud hos våre studenter, da det forenkler betaling av studieavgiften til skolen. På denne måten slipper man å ha oppsparte penger ved påmelding, og heller søke om nedbetaling i flere deler gjennom SVEA Finans.

  Velger du å betale ned hele beløpet innen 6, 12 eller 24 måneder er finansieringen helt rentefri, og det er kun et mindre oppstarts- og administrasjonsgebyr (se informasjon om priser i lenken under).

  Ønsker du å dele opp betalingen din over 60 måneder, tilkommer det renter og avgifter. Se informasjon på lenken under gjeldende for de ulike betalingsalternativene.

  For informasjon om dine nedbetalingsmuligheter hos SVEA, følg denne lenken for å legge inn en søknad og se vilkår og betingelser:

  SØKNAD OM NEDBETALING AV STUDIEAVGIFTEN

 • Hvilke opptakskrav har dere?

  På våre utdanninger i Norge, Bali og Florida kan du studere hos oss uansett om du har generell studiekompetanse eller ikke. Ønsker du å studere hos oss i Spania må du ha generell studiekompetanse fra videregående (eller realkompetanse på tilsvarende nivå). 

  For deg som skal studere i Norge, Bali eller Florida må du – før du søker plass hos oss – bestemme deg for én av følgende:

  TA UTDANNING MED STUDIEPOENG

  For å motta studiepoeng gjennom våre samarbeidende universitet- og høgskoler og således få rett til støtte fra Lånekassen, må du ha generell studiekompetanse (eller realkompetanse på tilsvarende nivå). Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler.

  Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

  • Fullført 3-årig videregående: Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  • Yrkesfag med påbygging: Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  • 23/5-regelen: Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekomptansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis

  Du kan også søke om opptak basert på realkompetanse, og du må da sørge for at du oppfyller følgende krav:

  • Du fyller minst 25 år i søknadsåret.
  • Du har minimum 5 års dokumentert arbeidserfaring i 100% stilling i et yrke som er relevant for studiet du søker på (trening, helse, ernæring, etc.)

   

  TA UTDANNING UTEN STUDIEPOENG

  Mangler du generell studiekompetanse eller realkompetanse? Fortvil ikke, du kan fortsatt ta våre utdanninger og oppnå samme høye kompetanse gjennom internasjonale sertifiseringer. Gjennomføring av studiet, arbeidskrav, vurderingsformer og sertifiseringer er de samme, men merk at du ikke har mulighet til å ta studiepoengsgivende studier gjennom høgskolen i Innlandet og heller ikke har rett til støtte fra Lånekassen om du ikke kvalifiserer til opptak basert på ordinært krav beskrevet over.

  Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, så får du snakke med en av våre dyktige studierådgivere.

 • Får jeg støtte fra Lånekassen?

  For å kunne motta studiepoeng og studiestøtte må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå før du starter hos oss.

  Husk at selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student eller studiets varighet som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp, og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der.

  HVOR MYE KAN JEG FÅ?

  For studiene i Norge, Bali og Florida skal du søke om basisstøtte (les mer om dette på Lånekassen sin nettsider HER). Det gis ikke ekstra støtte til skolepenger for disse studiene, og det maksimale basisstøtte-beløpet du har rett på er i dag kr. 62685,- for høstsemesteret og kr. 75.222,- for vårsemesteret (kr. 137.907,- for hele årsstudiet).

  Merk at støtte fra Lånekassen blir gitt som lån og at 25% av basisstøtten blir omgjort til stipend når studiet er ferdig og eksamener er bestått.

  For PT-utdanningen i Spania, kan du i tillegg til basisstøtten søke om støtte til skolepenger som maksimalt er på kr. 37.183,-

  NÅR FÅR JEG PENGENE?

  Det er viktig at du er klar over at studieavgiften til Active Education forfaller FØR du mottar støtten fra Lånekassen.

  Slik fordeler utbetalingene fra Lånekassen seg (beløpene tar utgangspunkt i maksimalt tilgjengelig beløp. Faktiske summer er avhengig av din reelle støtte) Eksempel under viser vårsemesteret:

  • Ved studiestart: ca. 25 074,- kr.
  • Månedlig utbetaling februar – mai ca. 9403,- kr. og juni kr. 12537,-
   • Totalt: kr. 75 222,-

  Hvis du ikke har oppsparte penger til å betale studieavgiften, kan du søke vår samarbeidspartner SVEA Finans om nedbetaling av dette beløpet rentefritt over 24 måneder.

  Ønsker du å søke om finansiering via SVEA kan du gjøre det HER.

   

 • Er studiene på norsk?

  Ja, alle våre studier undervises på norsk, og vi bruker også i hovedsak norsk litteratur og pensumbøker. 

  I delene av PLUSS-utdanningen som gjennomføres i USA vil undervisningen være på engelsk og amerikansk litteratur vil benyttes i NASM-sertifiseringen.

 • Hvor får jeg tak i pensumlitteratur?

  En del av pensum får du gratis av oss i form av kompendier og artikler. I tillegg må du beregne å kjøpe noen få bøker pr. semester, og du vil få tilsendt en pensumliste fra oss nærmere studiestart.

 • Hvor store er klassene?

  Vi har faste klassestørrelser på maksimalt 25 studenter i de praktiske øktene. Hvert kull består av mange klasser, men for at vi skal kunne gi best mulig personlig oppfølging til hver student vil det aldri være mer enn 25 studenter i hver praktiske undervisningsøkt.

Temaer

 • Pensum og eksamen

  Alle våre studier har egne litteratur- og pensumlister. En del av pensum er gratis og deles ut digitalt i form av kompendier og artikler, men du må også påregne å kjøpe noen ordinære pensumbøker.

  Vi gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar å kjøpe inn nødvendige bøker før studiestart. For å letteregjøre innkjøp har vi opprettet link til en nettbokhandel bak hver enkelt bok. Alle bøker som står under obligatorisk pensum må kjøpes. I tillegg har hvert studie noen anbefalte bøker, digitale apper og læringsressurser som er valgfrie å benytte seg av.

  VURDERINGSKRITERIER OG EKSAMEN

  Som del av Active Educations læringsmodell har hvert studie flere kriterier for vurdering av den enkelte students kompetanse.

  1. Oppmøteplikt på undervisningssamlinger: All praktisk undervisning har krav om obligatorisk 80% deltakelse for å kunne gå opp til eksamen.
  2. Obligatoriske arbeidskrav: De ulike arbeidskravene varierer avhengig av egenarten til det enkelte studie, og kan omhandle både skriftlige og praktiske elementer.
  3. Skriftlig eksamen: Hvert studie har skriftlige eksamener med gradert karakter (A-F) og som gjennomføres basert på eksamens- og sensurbestemmelser regulert i universitets- og høyskoleloven.
  4. Praktisk eksamen: Hvert studie har muntlig og/eller praktisk-metodisk eksamen relevant for læringsutbyttet spesifisert for det enkelte undervisningsemne og studentens samlede kompetansekrav.

  For mer informasjon om pensum og eksamen, se komplett studieplan som deles ut nærmere studiestart.

 • Opptakskrav

  På våre utdanninger i Norge, Bali og Florida kan du studere hos oss uansett om du har generell studiekompetanse eller ikke. Ønsker du å studere hos oss i Spania må du ha generell studiekompetanse fra videregående (eller realkompetanse på tilsvarende nivå). 

  For deg som skal studere i Norge, Bali eller Florida må du – før du søker plass hos oss – bestemme deg for én av følgende:

  TA UTDANNING MED STUDIEPOENG

  For å motta studiepoeng gjennom våre universitets- og høgskolepartnere, og således få rett til støtte fra Lånekassen, må du ha generell studiekompetanse (eller realkompetanse på tilsvarende nivå). Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler.

  Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

  1. Fullført 3-årig videregående: Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  2. Yrkesfag med påbygging: Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  3. 23/5-regelen: Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekomptansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis

  Du kan også søke om opptak basert på realkompetanse, og du må da sørge for at du oppfyller følgende krav:

  1. Du fyller minst 25 år i søknadsåret.
  2. Du har minimum 5 års dokumentert arbeidserfaring i 100% stilling i et yrke som er relevant for studiet du søker på (trening, helse, ernæring, etc.)

   

  TA UTDANNING UTEN STUDIEPOENG

  Mangler du generell studiekompetanse eller realkompetanse? Fortvil ikke, du kan fortsatt ta våre utdanninger og oppnå samme høye kompetanse gjennom internasjonale sertifiseringer. Gjennomføring av studiet, arbeidskrav, vurderingsformer og sertifiseringer er de samme, men merk at du ikke har mulighet til å ta studiepoengsgivende studier gjennom høgskolen i Innlandet og heller ikke har rett til støtte fra Lånekassen om du ikke kvalifiserer til opptak basert på ordinært krav beskrevet over.

  Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, så får du snakke med en av våre dyktige studierådgivere.

 • Støtte fra Lånekassen

  For å kunne motta studiepoeng og studiestøtte må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå før du starter hos oss.

  Husk at selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student eller studiets varighet som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp, og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der.

  HVOR MYE KAN JEG FÅ?

  Husk at for våre studier i Norge Bali og Florida gis ikke ekstra støtte til skolepenger for disse studiene, og det maksimale basisstøtte-beløpet du har rett på er i dag kr. 62.685,- for høstsemesteret og kr. 75.222,- for vårsemesteret (kr. 137.907,- for hele årsstudiet).

  For PT-utdanningen vår i Spania kan du i tillegg til basisstøtten også søke om støtte til skolepenger, begrenset oppad til kr. 37 183,-

  Merk at støttebeløpet blir gitt som lån og at du kan få omgjort 25% til stipend når studiet er ferdig og eksamener er bestått.

  NÅR FÅR JEG PENGENE?

  Det er viktig at du er klar over at studieavgiften til Active Education forfaller FØR du mottar støtten fra Lånekassen.

  Slik fordeler utbetalingene fra Lånekassen seg, eksempel studie i Norge, Bali, Florida (beløpene tar utgangspunkt i maksimalt tilgjengelig beløp. Faktiske summer er avhengig av din reelle støtte) Eksempelet under viser vårsemesteret:

  • Ved studiestart: ca. 25 074,- kr.
  • Månedlig utbetaling februar – mai ca. 9 403,- kr. og juni kr. 12 537,-
   • Totalt: kr. 75 222,-
 • Jobbmuligheter

  Jobbmulighetene etter endt utdanning er svært gode, og karriereveiledning og jobbformidling er høyt prioritert hos oss. 

  Som student med oss får du allerede tidlig i studiet mulighet til en kartlegging og veiledning av hvilken type PT-jobb som kan passe deg. Active Education har som mål at alle studenter som ønsker det skal gå rett i jobb etter endt eksamen, og faktisk starter mange av våre studenter i jobb allerede før de er ferdige med utdanningen sin hos oss (under forutsetning av at de fullfører studiet, så klart). Dette er mulig takket være skolens tette samarbeid med treningskjeder og frittstående treningssenter over hele landet, og alle de største aktørene i bransjen rekrutterer aktivt våre studenter fordi de vet at standarden på utdanningen er høy og kvaliteten på studentene god.

 • Pris og betaling

  Studieavgiften er angitt pr. semester/halvår (pr. 30 studiepoeng). Studieavgiften under må betales før du mottar evt. støtte fra Lånekassen, men du har mulighet til å søke om 6 måneders rentefri nedbetaling gjennom SVEA Finans (se egen link under delbetaling under). 

  Gjeldende priser for våre utdanninger er:

  • PT basis (nett/Norge): kr. 52 900,-
  • Kostholdsveileder (nett/Norge): kr. 52 900,-
  • Mentaltrener (nett/Norge): kr. 52 900,-
  • Prehab og Rehab (nett/Norge): kr. 52 900,-
  • PT basis Florida: kr. 64 900,-
  • PT basis Spania: kr. 69 900,-
  • PT basis Bali: kr. 69 900,-

  Studieavgiften er rene skolepenger og dekker all undervisning og faglige aktiviteter, sensur av obligatoriske krav og eksamener, samt utstedelse av vitnemål og sertifikater. En del av pensum er alltid inkludert i studiet, men du må regne med å kjøpe noen bøker.

  Ønsker du å ta utdanningen hos oss med studiepoeng i Norge, Bali eller Florida må du i tillegg betale semesteravgift til høgskolen i Innlandet på ca. 900,- kroner (eksakt beløp kan endres fra semester til semester).

  Ved påmelding må du betale et administrasjonsgebyr på 2500,- kroner. Dette er ikke refunderbart ved avmelding.

  Husk også at betaling av studieavgiften skjer FØR du mottar støtte fra Lånekassen. Om du ikke har oppsparte penger ved betalingstidspunktet, tilbyr vi 24 måneder rentefri nedbetaling gjennom vår samarbeidspartner Svea Finans.

  For informasjon om 24 måneders rentefri nedbetaling gjennom SVEA, trykk HER.

 • Søknadsfrist

  Active Education praktiserer løpende opptak på alle kurs og studier. Dette betyr at vi tar opp studenter fortløpende så lenge det er ledig plass, og stenger inntak når det er fullt.

  Mange av våre studier og kompetansekurs er svært populære, og det lønner seg å søke i god tid. Om utdanningen du søker på er fulltegnet, kan du sette deg på venteliste.

 • Studentreferanser

  Active Education er kjent for sin høye studiekvalitet, dyktige lærere og innovative læringsmetodikk. Vi mottar hvert år utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger fra fornøyde studenter fra hele landet, og her kan du lese noen av disse:

  CATHRINE KRYDSBY, HØNEFOSS

  Jeg valgte den nettbaserte PT-utdannelsen fordi jeg ønsket å kombinere jobb, skole og familieliv. Jeg har en sønn på 10 mnd og jobber turnus som sykepleier. Nettstudiet var perfekt valg for meg slik at jeg kunne kombinere alt på en og samme tid.

  Jeg er veldig fornøyd med studiet! Gjennomgår mange bra temaer. Det er lagt stor vekt på at vi skal tilegne oss god kompetanse sånn at vi er rustet til det jobben som PT innebærer. Jeg føler jeg har lært mye, og at jeg nå har en mye større forståelse for trening og de ulike effektene det har på kroppen.

  Undervisningen er meget bra. Undervisningen er lagt opp slik at temaene bygger på hverandre. De grunnleggende temaene kommer først, så det mer treningsrettet etter hvert. På den måten har man større forståelse for det neste emnet.
  Instruktørene/trenerne er flinke til å forklare og vise, samt at de er flinke til å få oss til og bruke kunnskapen fra forelesninger etc i praksis. De kommer også med mange gode tips og råd. Praktiske samlinger er gøy! Dagene flyr, og mange spennende temaer blir gjennomgått.

  Det er fint at man kan se forelesningene så mange ganger man ønsker og når det passer en selv. Det er positivt at alle forelesninger+ info om tiden fremover blir lagt ut hver mandag. Da er det lett å planlegge.

  Det er så mange gode grunner for å velge Active Education:

  1. Spennende temaer.
  2. Lærerike og morsomme samlinger!
  3. Er alltid rom for spørsmål.
  4. Flinke på tilbakemeldinger
  5. Fleksibelt
  6. Høy kompetanse
  7. God oppfølging
  8. Kan se forelesninger og lese når det passer en selv best.
  9. Forelesningene kan sees så mange ganger som ønskelig
  10. Kan fint kombineres med f.eks jobb
  11. Kan gjøre store deler av studiet hjemmefra.

  Ønsker du en fantastisk utdannelse, men ønsker en litt mer fleksibel måte å gjennomføre studiet på? Velg Active Education!

  ANN KRISTIN JACOBSEN, ALTA

  Jeg svært fornøyd med personlig trener-utdanningen, da det ga meg all den fleksibilitet jeg trengte for å kunne opprettholde de mål jeg hadde satt meg, samt at det var utrolig bra opplegg med gode videobaserte leksjoner.

  Det som var best var muligheten til å se forelesningene om igjen, samt muligheten for å drøfte på nettstedet. Det ga et godt grunnlag for å kunne jobbe med temaene underveis etter eget tidskjema. Ellers var samlingene gull verdt og utrolig morsom og lærerik. De var lagt opp til at de gikk over helger slik at man ikke trengte all verden med tid borte fra jobb heller til tross for at man bor i Finnmark.

  Mest fornøyd med studiet var jeg med tanke på oppbyggingen og fleksibiliteten, hvor jeg kunne gjøre ting litt i eget tempo med mulighet for å gjennomgå forelesningene flere ganger. Det er kvalitet og seriøsitet over det man får, samt at man har all den fleksibiliteten man trenger for å kunne gjennomføre et nokså omfattende studiet til tross for en hektisk hverdag. Man blir godt ivaretatt samtidig som det settes krav.

  ANNE ELISABETH SYVJU, BERGEN.

  Jeg valgte den nettbaserte utdannelsen fordi det var så fleksibelt. Jeg kunne studere når og hvor jeg ville. Det passet dermed bra å kombinere studiet med jobb og eventuelt andre studier.

  Det var veldig bra videobaserte leksjoner. De kunne ses i eget tempo og repeteres etter eget ønske. Studiet på nett var veldig godt lagt opp, med god progresjon og oppfølging fra dyktige forelesere.

  Det beste med undervisningen var at innholdet i studiet hadde høyt faglig nivå. Det var flinke forelesere som hadde god faglig kompetanse. Eller vil jeg trekke frem undervisningen på de fysiske treningssamlingene. Samlingene var veldig lærerike og undervisningen var profesjonelt gjennomført.

  Jeg vil absolutt anbefale PT1 nett til andre. Studiet passer best for de som liker å studere på egenhånd og som liker en «friere» studiesituasjon. Jeg vil anbefale kommende søkere å starte lesingen fra dag en slik at man raskt får en god oversikt over den grunnleggende kunnskapen. Da er det lettere å «fylle på» med mer «morsom» og spesifikk treningskunnskap etter hvert.

  Jeg anbefaler også å velge PT1 nett fordi som ikke har planer om å jobbe som PT, men som ønsker ny inspirasjon og mer kunnskap om trening for sin egen del. Studiet er godt tilrettelagt for å lære det man ønsker når det kommer til trening, og man får et helt nytt innblikk i hvordan treningen kan gjennomføres mest mulig optimalt.

  BÅRD BOTTEN, OPPDAL

  Jeg valgte nettbasert studie for å få tid til å gjennomføre studiene, og å få tid til å studere når det passet meg. Valgte Active Education fordi det har rykte for å være veldig profesjonelt, og studiet var kjempebra for min del, bra organisert og ga meg nødvendig kompetanse for å starte som PT.

  Høy kompetanse på foreleserne, bra formidlingsevne og veldig strukturert opplegg, som passet meg veldig godt. Jeg er mest fornøyd med studieinnholdet og forelesernes kompetanse. Bra fordeling mellom det praktiske og teoretiske. Den nettbaserte utdanningen passet meg svært bra.

  Jeg vil si det er viktig å ta den nettbaserte utdanningen, da den gir deg fleksibilitet mtp tid og mulighet til å studere. Du bør velge Active Education fordi de er profesjonelle, flinke forelesere, trenere og instruktører med svært høy kompetanse.

   

  ROY JOHANSEN, ØRLAND I TRØNDELAG

  For meg er det den eneste måten jeg kunne ha gjennomført dette på. Når det er sagt synes jeg også at denne måten er så å si optimal, med de gode forelesningene og en diskusjonstråd som man kan få prøve seg litt på.

  Også dette med at man kan se forelesningen om igjen er et stort pluss. Jeg er også svært imponert over hvor godt oppbygget alle forelesningene var, rett på sak, relevant og i passe porsjoner.

  Er utrolig fornøyd med at alle foreleserne fremsto som svært dyktige, seriøse, godt utdannet og troverdige
  Active Education er gjennomført jordnært, folkelig og preget av ydmyke ansatte som tar vare på studentene. At det henvendte seg mot folk flest. Jeg satt også stor pris på å få banket inn hva som er viktigst og hva som er mindre viktig.

  SILJE ABRAHAMSEN, SKIEN

  Jeg valgte å studere nettbasert på AE fordi jeg har en 100% jobb, familie og barn. Det har vært veldig fint for meg å studere på denne måten.

  Forelesningene kommer i systematisk rekkefølge med fin oversikt over når de kommer gjennom studiet, og hva forelesningene gjelder. Man kan hele tiden gå inn å se hva som kommer fremover og planlegge ut ifra det. Jeg setter av tid når jeg ser det passer. Noen uker får jeg mer tid enn andre og da er det kjempfint med forelesningene som ligger inne på læringsportalen. Jeg hadde ikke hatt mulighet til å fått noe mer utdanning hadde det ikke vært for at jeg kunne studerer på nett. Kan virkelig anbefales.

  Foreleserne er svært faglig dyktige med mange års erfaring i ryggen. Det beste er nok forelesningene. Det er enklere å forstå ved en forelesning enn ved å bare lese i en bok. En kombinasjon er bra. Det å se forelesningene flere ganger er også veldig god læring, stoppe de, spole tilbake osv

  Alt er veldig bra lagt opp og planlagt. Dagene for oppmøte på skolen og eksamensdatoer er allerede satt opp før en melder seg på studiet. Det gjør at det er lett og planlegge å få det til. Foreleserne er flinke til å forklare, slik at det som er litt vanskelig blir lett å forstå når en har sett forelseningen et par ganger.

  Læringsportalen er oversiktelig og fin og lett å komme i gang med. Jeg kan absolutt anbefale AE og nett-studiet til alle!

 • Lønn som personlig trener

  Som personlig trener får du ikke bare et yrke som er spennende og meningsfullt, men det gir også gode muligheter for en svært god lønn. Velger du en ettårig PT-utdanning som gir 60 studiepoeng, vil du ved målrettet og dedikert innsats kunne arbeide deg opp til en årslønn på godt over en halv million kroner. Les mer for å finne ut om det er realistisk for deg her:

  HVOR MYE KAN DU TJENE?

  Hvor mye du får i lønn som personlig trener varierer noe fra treningsskjede til treningskjede. Alle har sin ulike lønns- og bonussystemer, men det er likevel ikke store forskjeller det er snakk om. Det er likevel viktig at du undersøker dette nøye der du ønsker å starte i jobb, slik at du vet at senteret du skal starte ved har konkurransedyktige vilkår.

  Beregninger som Active Education har gjort basert på inneværende års satser fra de største treningsskjedene viser at du selv ved en deltidsstilling der du bare jobber 5 timer om dagen, vil tjene over 300 000 kr. i året.

  Ved å øke arbeidsomfanget ditt til å gjelde 8 timer om dagen (8 kunder hver dag mandag – til fredag, og fri i helgene) vil du tjene i underkant av 550 000,- i året.

  Det er verdt å merke seg at mange nyutdannede personlige trenere vil bruke tid på å komme opp på dette nivået, mens andre klarer det ila. kort tid. Det er ofte den første perioden man arbeider som PT som er den mest krevende i så måte, da man må jobbe hardt for å rekruttere nye kunder. Husk at som PT får man ingen fast timelønn for å være på senteret; det er kun de faktisk antallet kundetimer man får betalt for. Det er derfor viktig at du jobber godt de første månedene med å bygge opp en kundemasse som raskt gir deg det lønnsnivået du selv trenger.

 • Sertifisieringer

  Active Education er en ledende skole for utdanning av trenere til den kommersielle treningsbransjen over hele verden. Gjennom samarbeid med universiteter, høgskoler og de beste sertifiseringsorganene i Europa og USA, tilbyr vi studier inndelt i flere nivåer som er tilpasset ulike lands behov og krav til kompetanse.

  Årsstudium i Personlig Trening (60 studiepoeng)

  Vår mest komplette PT-utdanning. Årsstudium i personlig trening dekker det nasjonale kompetansekravet, og er et naturlig valg for deg som ønsker å lykkes som personlig trener i Norge. Årsstudium i personlig trening gir følgende kompetanse:

  1. 60 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet)
  2. Certified Fitness Instructor (AE. L3)
  3. Certified Personal Trainer (EAQ L4) Gjelder All Inclusive
  4. Certified Advanced Personal Trainer (AE L5)
  5. Certified Health and Fitness Coach (AE L5)

  Personlig Trener Basis (30 studiepoeng)

  Dette studiet er særlig attraktivt for våre internasjonale studenter og de som ønsker å jobbe i andre europeiske land enn Norge. Studiet er også svært populært for deg som ønsker å lære mer om trening for egen del, og som vil ta en kortere utdanning for å finne ut om PT-yrket passer for deg. Den europeiske sertifiseringen du oppnår ((Europe Active level 4) gir deg mulighet til å jobbe som personlig trener i de fleste europeiske land.

  Personlig trener basis gir følgende kompetanse:

  1. 30 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet)
  2. Certified Fitness Instructor (EA. L3)
  3. Certified Personal Trainer (EA. L4)
  4. Certified Personal Trainer (EAQ L4) Gjelder All Inclusive

  Personlig Trener PLUSS (30 studiepoeng)

  Dette studiet er identisk med vår Personlig Trener Basis-utdannelse, men består i tillegg av en PLUSS-del som gir deg amerikansk PT-sertifisering gjennom National Academy of Sports Medicine (NASM). I tillegg til den nett- og samlingsbaserte undervisningen på den ordinære utdannelsen i Norge, vil du på dette studiet tilbringe 8 uker i Florida – USA. Gjennom dette oppholdet får du omfattende undervisning av dyktige amerikanske forelesere og personlige trenere, slik at du er kvalifisert til den ettertraktede NASM-CPT sertifiseringen.

  Personlig Trener PLUSS gir følgende kompetanse:

  1. 30 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet)
  2. Certified Fitness Instructor (AE L3)
  3. Certified Personal Trainer (AE L4)
  4. NASM-Certified Personal Trainer (USA)

  Kosthold og Coaching (30 studiepoeng)

  En attraktiv videreutdanning for deg som allerede har gjennomført Personlig Trener Basis studiet. Innholdet i Kosthold og Coaching-studiet er identisk med andre semester på årsstudium i personlig trening, og har 3 ukers praksis i tillegg til undervisningen i ernæringslære og motivasjonspsykologi/coaching. Etter gjennomført studie vil du oppnå samme kompetansenivå som våre studenter på årsstudium i personlig trening, og du dekker kompetansekravet for å jobbe som PT i Norge.

  Kosthold og Coaching gir følgende kompetanse:

  1. Certified Advanced Personal Trainer (AE L5)
  2. Certified Health and Fitness Coach (AE L5)
 • Personvern

  Vi tar hensynet til ditt personvern på største alvor og i forbindelse med ny personvernslovgivining i EU (GDPR) er du i din fulle rett til å begjære dine opplysninger som vi har samlet fra deg endret eller slettet når du ønsker dette. Active Education er også ansvarlige for å sørge for at dine personopplysninger ikke havner i feil hender eller brukes til markedsføring du ikke har bedt om.

  Husk likevel at det er en sikkerhet for deg at vi oppbevarer dine personopplysninger, dersom du senere skulle ha behov for å få ettersendt studiebevis, eksamensresultater eller annen relevant dokumentasjon om studier eller utdanninger du har tatt hos Active Education.

  Ønsker du å kontakte oss angående endringer eller sletting av personinformasjon tar du kontakt med oss på info@activeeducation.no
  Dette gjelder også om du ikke lenger ønsker å få nyhetsbrev fra oss.

  Les vår fulle personvernerklæring her: Personvernerklæring