Vi har opprettet denne informasjonssiden i forbindelse med den globale spredningen av koronaviruset (Covid-19) og oppdaterer daglig denne artikkelen med råd og informasjon til studenter og ansatte. Vi oppfordrer til å følge med. 

 

OPPDATERING 4/4:

Vi tar sikkerheten til våre studenter på det største alvor, og lanserer nå en stor nyhet for alle som i fremtiden engster seg for å reise langt med fly, tog eller buss for å delta på våre praktiske undervisningssamlinger. Med virkning fra høsten vil alle studenter som ønsker det kunne følge all – både teoretisk og praktisk – undervisning hjemmefra gjennom videoleksjoner og live streaming. Det vil bli utstrakt bruk av videofeedback og samtlige læringsutbytter ivaretas gjennom digital gjennomføring. Dette betyr at deltakelse på de praktiske samlingene vil være valgfritt, noe som gir deg som student enda mer fleksibilitet i gjennomføring av utdanningen din hos oss. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, så får du konkret informasjon knyttet til akkurat ditt studie.

 

OPPDATERING 1/4:

Opptak til alle utdanninger for høsten 2020 går fortsatt som normalt med god pågang, og vi planlegger for ordinær gjennomføring ved skolene våre i Norge, Bali, Spania og Florida. Beslutning om gjennomføring av utenlandsstudier høsten 2020 tas i juli måned, og blir vi tvunget til å kansellere vil alle påmeldte studenter få følgende valg:

  1. Flytte studieplassen til gjennomføring av studiet i Norge (nettbasert undervisning med samlinger i Oslo)
  2. Flytte studieplassen frem ett semester, til vår 2021 (studiestart i januar)
  3. Melde seg av få tilbake innbetalt beløp (inkludert administrasjonsgebyr)

 

OPPDATERING 22/3: 

På bakgrunn av utviklingen i Covid-19 situasjonen, må nå universiteter, høgskoler og høyere utdanningsinstitusjoner planlegge for videreført stans av all fysisk undervisning ut vårsemesteret 2020. For Active Education betyr dette at de praktiske samlingene som er planlagt gjennomført i Oslo i april og mai måned nå gjøres om til nettbasert undervisning. Både forhåndsinnspilte videoleksjoner, live streaming og interaktive læringsoppgaver vil tas i bruk, og alle læringsutbytter vil bli forsvarlig dekket slik at samtlige studenter får fullført vårsemesteret på normert tid. Alle eksamener blir også gjort om til digital form, og eksamensdatoer blir ikke endret.

Studenter ved linjene «Kosthold og coaching» og «Personlig trener basis» vil motta informasjon spesifikt for sine samlinger og eksamener på Canvas via sine studieansvarlige forelesere.

 

OPPDATERING 14/3: 

Vi har lykkes med en effektiv ivaretakelse av alle studenter ved våre studiesteder i utlandet, og samtlige er nå ankommet Norge eller på vei. De siste ansatte og studenter lander på Gardermoen i morgen (søndag 15. mars), og vil iht. helsemyndighetenes retningslinjer være 14 dager i hjemmekarantene.

Alle våre utdanninger fortsetter som normalt med nettbasert undervisning, og det vil ikke være noen avvik fra planlagt fremdrift. Undervisningssamlingene i april og mai gjennomføres pr. i dag som planlagt, og alle eksamener vil gjennomføres på oppsatte datoer. Vii følger situasjonen tett og informerer våre studenter fortløpende hvis det blir behov for endringer. Om situasjonen med smittespredning fortsetter over lengre tid og det ikke er forsvarlig å samles fysisk, vil vi gjennomføre live streaming, videoseminarer og interaktiv læring slik at all undervisning er godt ivaretatt før eksamen. Eksamener kan ved behov gjennomføres digitalt og ved utvidet case- og oppgavebasert ukeseksamen hjemmfra.

Opptak til alle utdanninger for høsten 2020 går som normalt, og vi planlegger for ordinær gjennomføring ved skolene våre i Norge, Bali, Spania og Florida. Beslutning om gjennomføring av utenlandsstudier høsten 2020 tas i juli måned, og blir vi tvunget til å kansellere vil alle påmeldte studenter få følgende valg:

  1. Flytte studieplassen til gjennomføring av studiet i Norge (nettbasert undervisning med samlinger i Oslo)
  2. Flytte studieplassen frem ett semester, til vår 2021 (studiestart i januar)
  3. Melde seg av få tilbake innbetalt beløp (inkludert administrasjonsgebyr)

 

OPPDATERING 12/3:

Basert på nasjonale myndigheters råd iverksetter Active Education stans av all fysisk undervisning fra kl. 15.00 fredag 13. mars og frem til og med mandag 13. april. Vi iverksetter umiddelbare tiltak for å returnere studenter fra våre studiesteder i utlandet tilbake til Norge. All fysisk undervisning gjøres om til nettbasert undervisning med videoleksjoner, live streaming og interaktive oppgaver i gjeldende periode (13/3 – 13/4).

Alle berørte studenter informeres på våre elektroniske læringsplattformer og beskjed formidles fra studieansvarlig for hvert studie og kull.

Workshop i Pre/post-natal trening planlagt gjennomført 30. mars kanselleres. Ny dato for denne workshopen lanseres etter påske.

Undervisningssamlingene for Kosthold og Coaching, Personlig Trener Basis, Functional Fitness Trainer, Årsstudium PT samt ekstra undervisningssamlinger for studenter returnert fra våre studiesteder i utlandet gjennomføres som planlagt etter påske, men vi er forberedt på at endringer kan komme. Vi informerer alle studenter fortløpende gjennom denne siden og på våre elektroniske læringsportaler.

 

OPPDATERING 11/3:

På bakgrunn av koronaviruset ønsker vi å informere våre studenter om at aktiviteter knyttet til undervisning og eksamen fortsatt går som normalt ved alle våre studiesteder. Vi har p.t. ingen rapporterte smittetilfeller blant våre studenter eller ansatte.

Vi følger utvikling og spredning av viruset tett, og får daglig oppdaterte råd fra UD og Folkehelseinstituttet. Slik situasjonen er i dag vil våre faglige aktiviteter fortsette som planlagt ved alle studiesteder, men vi er årvåkne i forhold til det faktum at situasjonen er i stadig endring og at smittespredning flere steder i verden er i rask utvikling.

Våre studenters sikkerhet er i alle tilfeller vår høyeste prioritet. Vi er beredt til å ta raske avgjørelser og iverksette umiddelbare tiltak om situasjonen skulle kreve det. Basert på en risikovurdering oppdatert 11. mars er skolen satt i sentral beredskap. Det betyr at situasjonen følges nøye og at tiltak vurderes fortløpende. Et mulig tiltak som kontinuerlig vurderes er å returnere samtlige studenter og ansatte som befinner seg ved våre studiesteder i utlandet hjem til Norge. Hvis dette skulle bli aktuelt vil nettbasert undervisning fortsette som vanlig, og praktisk undervisning vil gjennomføres ved samlinger i Oslo slik at alle studenter som har påbegynt utdanningen sin får fullføre denne på normert tid.

For våre studenter i Norge er det nå ingen fysiske undervisningssamlinger før etter påske. Det er sannsynlig at situasjonen og smittespredning er betydelig endret så langt frem i tid, og vi vil oppdatere samtlige studenter i så god tid i forveien før neste undervisningssamling som mulig.

Situasjonen følges nøye og rådene kan endres raskt. Vi anbefaler derfor alle til å følge med på denne siden daglig.

Som forebyggende tiltak mot smitte anbefaler vi alle å følge generell råd fra Folkehelseinstituttet (se gjerne bilde nederst i artikkelen).

 

NYE STUDENTER HØSTEN 2020 og vår 2021

Vi tar opp studenter som vanlig for alle studier gjeldende for høsten 2020 og våren 2021. Foreløpig er det ingen ting som tilsier at vi ikke gjennomfører oppsatte studier i Florida, Spania og Bali, men vi følger situasjonen tett og følger nasjonale og lokale anbefalinger for å sikre våre studenters helse best mulig.

Utvikler situasjonen seg slik at vi blir nødt til å kansellere høstens utenlandsstudier, vil påmeldte studenter få mulighet til å flytte studieplassen sin til skolen vår i Norge (nettstudier med samlinger i Oslo) eller melde seg av og få tilbakebetalt studieavgiften.

 

Del