Hvor mye du får i lønn som personlig trener avhenger av arbeidssted og hvor lenge du har jobbet som PT.

I dag er det stor etterspørsel etter personlige trenere. Det er faktisk såpass stort behov for kompetanse på området at vi i Active Education garanterer jobb etter endte studier hos oss. Det er likevel ingen fast lønn som personlig trener.

Egne lønnssatser

Hvor mye du vil få i lønn som personlig trener avhenger av hvor du jobber. Alle treningssentre har sine egne lønns- og bonussystemer. Forskjellene er ikke voldsomt store, men det kan være lurt å orientere seg litt på markedet før du starter jobbsøkeprosessen.

Det kan også være lurt å sikre seg at senteret du eventuelt skal starte på har konkurransedyktige vilkår.

Arbeidsomfang

Som personlig trener får du kun lønn får de timene du holder, det er ingen fast lønn knyttet til jobben. De fleste store treningskjedene har en en startlønn på rundt 200 kroner per time. Klarer du i tillegg å fylle opp dagene med 8 treningstimer, som utgjør en 100 % stilling, utgjør dette minst 350.000 kroner i året.

Etter en stund vil du øke i lønn. Da kan man kanskje ta ut 150-200 000 ekstra årlig i lønn som personlig trener. De mest suksessfulle i Norge tar i dag ut en lønn som personlig trener på bortimot 800 000 kroner.

Må bygge kundebase

Det kan imidlertid ta litt tid før du er oppe på det nivået hvor du fyller ut hele dagen med kunder. I starten må man bruke ekstra tid og innsats på å rekruttere en god kundebase som sørger for en fullsatt dag i fremtiden.

Den første tiden som PT kan dermed være ekstra utfordrende, men også her er det variasjoner basert på sted og personlige egenskaper. Noen klarer å få stor nok kundebase i løpet av noen få uker, mens andre må kanskje bruke et par måneder. Derfor er innsatsen som nyansatt ofte avgjørende for om du får en lønn som personlig trener som du kan leve med.

Når man velger et yrke som personlig trener er nok den største motivasjonen treningsglede. Det er likevel fullt mulig å oppnå en lønn som personlig trener det er mulig å leve godt med.

Søker du ytterligere informasjon om våre studier kan du finne det på våre informasjonssider.