Ønsker du å studere for å bli PT i Oslo? Active Education er en ledende skole for utdanning av trenere til den kommersielle treningsbransjen over hele verden.

Stadig flere sikter seg inn på en karriere som personlig trener og etterspørselen øker stadig. Treningssentre er hele tiden på jakt etter nye ansatte, noe som gir deg som ønsker en karriere som PT i Oslo gode jobbmuligheter etter endt utdannelse.

Gjennom samarbeid med Høgskolen i Innlandet i Norge og de beste sertifiseringsorganene i Europa og USA, tilbyr vi studier tilpasset ulike lands behov og krav til kompetanse.

Bransjerettet læringsmodell

Vi ønsker å tilby mer enn “vanlig” undervisning, da vi mener tradisjonell klasseromsundervisning, ensidig formidlingspedagogikk og passive læringsformer er utdatert. Derfor legger vi mye tid og energi i å skape en studiehverdag med stor variasjon og interaksjon mellom studenter og forelesere. Det gir deg en svært bransjerettet utdanning som PT i Oslo.

Vår læringsmodell baserer seg på følgende pedagogiske virkemidler:

  • Egenutviklet litteratur i kombinasjon med lærebøker av høy kvalitet.
  • En elektronisk læringsplattform.
  • Videoer av forelesninger og praktiske øvelser.
  • Verdifull praksis som PT i Oslo og ellers i landet.
  • Tett samarbeid med treningssenterbransjen i Norge og Internasjonalt.

Gjennom hele studietiden vil du bli fulgt tett opp av våre studiekoordinatorer og forelesere. Videre vil du delta i diskusjoner, løse faglige oppgaver både fysisk og på læringsportalen samt utvikle deg gjennom tilbakemeldinger fra våre dyktige fagpersoner.

Helhetlig utdanning som PT

Active Education tilbyr et årsstudium som gir deg som ønsker å jobbe som PT i Oslo en komplett utdanning. Studiet dekker det nasjonale kompetansekravet og er et naturlig valg for alle som ønsker å lykkes som personlig trener.

Som en av de største skolene for utdanning av personlige trenere i Skandinavia er Active Education en viktig bidragsyter til utvikling og kompetanseheving i treningsbransjen. Studiets innhold revideres kontinuerlig i samarbeid med treningssenterkjedene, noe som sikrer at du får en oppdatert utdanning som PT i Oslo med aktuell og ettertraktet kompetanse.

Studiet er også tilrettelagt deg med en hektisk hverdag. Gjennom vår elektroniske læringsportal kan du gjennomføre kurset når det passer deg samt se forelesninger og gjennomføre læringsoppgaver i eget tempo. I tillegg til det de nettbaserte kursene gjennomføres det to obligatoriske samlinger per halvår som finner sted i Oslo.

Tilleggsutdanninger

I tillegg til Årstudium PT, tilbyr vi i Active Education ulike tilleggsutdanninger som Personlig trener BASIS, Personlig trener PLUSS og Kosthold og Coaching.

Personlig trener BASIS er en grunnutdanning og er et godt valg for deg som ønsker en effektiv PT-utdannelse, ønsker å lære mer om trening for egen del eller vil ta en kortere utdanning for å finne ut om PT-yrket passer for deg. Studiet gir deg all teoretisk og praktisk undervisning av relevans for en grunnutdanning som fitnessinstruktør og personlig trener i henhold til det europeiske sertifiseringsorganet Europe Active. Her lærer du om kundebehandling, treningsplanlegging, salg, coaching, PT-rollen og ulike treningsformer – sentrale områder for at du skal få en god overgang fra å være student til å jobbe som PT i Oslo.

Personlig trener PLUSS er identisk med den nettbaserte utdanningen for Personlig trener BASIS, men består i tillegg av en utvekslingsprogram som gir deg den anerkjente sertifiseringen fra National Academy of Sports Medicine i USA. Kosthold og Coaching for deg som allerede har gjennomført en utdannelse som PT, men ønsker kompetanseheving med vekt på ernæring og kosthold. Etter gjennomført studie vil du oppnå samme kompetansenivå som våre studenter på Årsstudium PT og du dekker kompetansekravet for å jobbe som PT i Oslo og ellers i landet.

Ønsker du en jobb som PT i Oslo? Her kan du lese mer om våre studieretninger eller sende inn en søknad.

Har du andre spørsmål om en karriere som PT i Oslo? Kontakt oss på mail
eller telefon 40302222.