Som Active Education-student i Norge kombinerer du nettbasert teoriundervisning med praktiske samlinger i Oslo. Våre studenter kommer fra hele landet, og vi tilbyr derfor gode studentpriser på overnatting i samarbeid med Anker hotell som ligger i kort gåavstand fra Oslo S. 

STUDER HJEMMEFRA NÅR DET PASSER DEG

En av de store fordelene med å være Active Education student er den fleksible læringsmodellen. Fra læringsportalen åpner ved studiestart har du alle videoforelesninger og digitale læringsressurser tilgjengelig. Dette gjør at du i stor grad kan styre din fremdrift, og du slipper å være låst til faste tidspunkter og frister. Det eneste du må sørge for er at du har gjort de obligatoriske arbeidskravene før de praktiske samlingene og eksamen. Disse kravene er godt definert fra start, slik at du kan planlegge din progresjon i det teoretiske materialet. 

PRAKTISK UNDERVISNING I OSLO

De praktiske undervisningssamlingene er komprimert over 4-5 dager, og gjennomføres på noen av Norges beste treningssenter – i tett samarbeid med de ledende treningskjedene i Norge. I den praktiske undervisningen jobber vi i små grupper med høy lærertetthet. Vi er opptatt av å sørge for at hver student får best mulig læringsutbytte, og etterstreber god individuell tilbakemelding og veiledning. 

BOSTED

Utgifter til reise og bosted for å delta på de praktiske samlingene dekkes av den enkelte student selv. Våre studenter kommer fra hele landet, og mange reiser med fly, tog eller buss til Oslo. Vi tilbyr derfor rabattert pris for våre studenter på Anker hotell, og de fleste av våre studenter velger å bo der. Anker hotell ligger i kort gåavstand fra Oslo S, og er også sentralt plassert i forhold til treningssentrene vi bruker og der du skal ha eksamen. Alle studenter får tilbud om innkvartering ved studiestart.