Har du et ønske om å studere ernæring? Active Education er en av Europas ledende skoler når det kommer til utdanning innen ernæring og personlig trenere.

Vår filosofi er ikke å ha flest mulig utdannelser, men å ha fokus på noen få studier som holder topp kvalitet og kontinuerlig utvikles og tilpasses morgendagens behov. Vi skal førstevalget for dyktige og motiverte studenter som er opptatt av høy studiekvalitet, dyktige lærere og tilrettelagte karrieremuligheter.

Active Education tilbyr følgende studieretninger:

Gjennom alle disse studiene vil du også lære viktigheten om ernæring.

Dersom kroppen skal fungere i en hektisk hverdag er man avhengig av å få en jevn tilførsel av energi, gjennom næringsstoffene karbohydrater, proteiner, fett, og fiber. Ved å studere ernæring får du kompetanse på hvordan kosthold påvirker kropp og helse, noe som er en uvurderlig fordel i yrket som personlig trener.

Et sunt kosthold utgjør sammen med regelmessig fysisk aktivitet grunnlaget for god helse og et godt kosthold er viktig for å forebygge livsstilssykdommer som overvekt, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes.

Er du personlig trener og ønsker å heve kompetansen ved å studere ernæring? Les mer om studiet Kosthold og Coaching.

Ønsker du å studere ernæring, kostholdsveiledning og motivasjonspsykologi?

For å bli en god personlig trener må du også ha innsikt i hvordan kosthold påvirker treningen. Vår videreutdanning Kosthold og Coaching er perfekt for deg som ønsker å studere ernæring knyttet til trening. Som personlig trener ser man ofte stort forbedringspotensiale hos kundene sine når det gjelder næringsinntak. Manglende ernæringskunnskap er ofte en medvirkende årsak til at man opplever stagnasjon på trening eller generelt ikke klarer å nå de målene man har satt seg.

Gjennom studiet får du studere ernæring og kostholdsveiledning, men også motivasjonspsykologi – noe som gir deg en unik kompetanse til å jobbe med kundene dine på en helhetlig måte. Ofte er det selve motivasjonen til å foreta en livsstilsendring som er det vanskelige for kundene som ønsker personlig trener.

Studiet er nettbasert og passer midt i blinken dersom du ønsker å studere ernæring kombinert med en hektisk hverdag. Du utfører teorikursene når det passer deg, i tillegg til å delta på to undervisningssamlinger på til sammen 4 dager. Samlingene holdes i Oslo.

Ønsker du å studere ernæring og samtidig få studiepoeng?

Siden 2008 har Active Education samarbeidet med Høgskolen i Innlandet om å tilby studier innen trening og ernæring samt personlig trenerutdanning. Høgskolen i Innlandet har det faglige og studieadministrative ansvaret med gjennomføringen av utdanningene. Active Education har den løpende kontakten og oppfølgingen mot treningssenterbransjen., i tillegg til å ha ansvaret for koordineringen av praksis.

Våre studietilbud er underlagt de lover og forskrifter som regulerer høyere utdanning, kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning og Høgskolen i Innlandet sitt eget kvalitetssikringssystem.

Hos Active Education kan du studere ernæring og heve kompetansen som personlig trener. Besøk vår hjemmeside eller kontakt oss på mail eller telefon 40302222.