Dette studiet er svært populært for deg som ønsker en effektiv PT-utdannelse, ønsker å lære mer om trening for egen del eller vil ta en kortere utdanning for å finne ut om PT-yrket passer for deg. Den europeiske sertifiseringen du oppnår ((Europe Active level 4) gir deg mulighet til å jobbe som personlig trener i de aller fleste europeiske land.

  • Varighet på 5 måneder
  • All teori er nettbasert som du følger hjemmefra
  • 2 samlinger á 4 dager med praktisk undervisning og eksamener i Oslo
  • 30 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet)*
  • Støtte fra Lånekassen på opptil 53 170,- kroner**
  • Certified Fitness Instructor (Europe A. L3)
  • Certified Personal Trainer (Europe A. L4)
INNHOLD OG UNDERVISNING

Studiet gir deg all teoretisk og praktisk undervisning av relevans for grunnutdanningen som fitnessinstruktør og personlig trener iht. det europeiske sertifiseringsorganet Europe Active. Emner som anatomi, fysiologi og biomekanikk danner basen for studiet, og det brede fagfeltet treningslære gir deg kunnskap og ferdigheter innen et bredt utvalg av treningsformer – både i teori og praksis. Kundebehandling, treningsplanlegging, salg, coaching, PT-rollen m.m. er også sentrale deler av studiet, og skal forberede deg best mulig på overgangen fra å være student med oss til å gå rett i jobb.

Våre forelesere er blant de ypperste innen sine fagfelt, og vår høye undervisningskvalitet er en av hovedgrunnene til studiets status og popularitet. Personlig trener er et studie på høgskolenivå som gir 30 studiepoeng (forutsetter opptakskrav), og kombinerer variert og innholdsrik undervisning med stor fleksibilitet for deg som student. Studiet varer totalt ca. 5 måneder, og du kan velge mellom å starte i august måned og være ferdig til jul (høstsemester), eller starte i januar og være ferdig i månedsskiftet mai/juni (vårsemester).

Husk at du kan følge all teori via nettet uansett hvor du befinner deg, mens du på de fysiske undervisningssamlingene må påregne intensive dager med instruksjon og trening i tidsrommet 08.00-17.00 hver av samlingsdagene. Undervisningssamlingene gjennomføres primært på hverdager, men kan også gå over helger hvis dette er avgjørende for undervisningskvaliteten.

* Studiepoeng forutsetter at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Les mer om opptakskrav under menyvalget «Info»

** Selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp (uansett hvilket studie du søker), og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der.

Del