Vårt utdanningstilbud

Høgskolen i Hedmark (HH) og Active Education (AE) har samarbeidet siden 2008 om å tilby idrettsutdanninger og personlig trenerutdanning. AE og HH har felles faglig interesse og kompetanse innen idrett- og helsevitenskap. For begge parter er det viktig å inngå i et samarbeid som kan være med og lede an i et samfunnsmessig viktig fagområde som er i sterk vekst, der kravene om kvalitetssikring vil gjøre seg gjeldende i økende grad og der det faglig nivå på personlig trenerutdanningene bør ligge på et høgskolenivå - studiepoengsgivende.  

Fra januar 2017 tilbys to 30 studiepoengsemner, som til sammen utgjør årsstudium i Personlig trenerutdanning.

I den nye samarbeidsavtalen som inngås mellom HH og AE vil ansvars- og arbeidsfordelingen være noe endret fra tidligere. Høgskolen vil ha det faglige og studieadministrative ansvaret med gjennomføringen av utdanningene. AE vil ha den løpende kontakten og oppfølgingen mot treningssenterbransjen, i tillegg til å ha ansvaret for koordineringen av praksisdelen som inngår i emnene. 

Utdanningene gjennomføres nett- og samlingsbasert, der AE står for tilrettelegging og koordinering av samlingene.

Studietilbudene som inngår i samarbeidet mellom HH og AE er underlagt de lover og forskrifter som regulerer høyere utdanning, kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning og Høgskolen i Hedmark sitt eget kvalitetssikringssystem.

Du må først registrere din interesse på AE sine nettsider her. Så vil dette følges opp og du vil bli lenket videre til Høgskolens søknadsweb for opptak til det enkelte studiet.

 

Ta kontakt!

Postadresse

Postadresse

Snakk med oss

Følg oss på: