Bli coach og mentaltrener

 

 

30 studiepoeng Varighet: 5 mnd. Støtte fra Lånekassen Fleksibelt nettstudie

Det du trenger for å lykkes som coach og mentaltrener

Med noen av landets beste fagpersoner som forelesere, er vi stolte over å tilby en helt ny utdanning for deg som er interessert i å utvikle deg selv og andre gjennom kunnskap forankret i det psykologiske fagfeltet.

En seriøs utdanning med unike karrieremuligheter

Vi har samlet Norges dyktigste fagpersoner for å lage en fremtidsrettet og bransjeledende utdanning for ambisiøse studenter. Bli en av oss du også!

 • Lær av de beste
 • Et ledende fagmiljø for coaching og mental trening
 • Kvalitet du kan være trygg på
 • Kompetanse og sertifiseringer
 • Vitenskapelig forankret
 • Karriereveiledning

Om studiet

Prestasjonpsykologi, coaching og mentaltrening har et omfang på 30 studiepoeng, og varighet på ett semester (5 måneder).

Studiet gjennomføres 100% på nett.

Les om innhold, eksamener og praktisk informasjon om opptak med mer her:

Prestasjonspsykologi, coaching og mental trening

30 studiepoeng 5 måneder

Fakta

 • Undervisningen på studiet er nettbasert og fleksibelt tilrettelagt, slik at det er mulig å kombinere utdanning med jobb. Mange av våre studenter er i full jobb ved siden av å ta denne utdanningen, og det er mulig så lenge du planlegger tiden din godt.

  Du styrer selv når du ser videoforelesningene og gjør læringsaktiviteter, men vi anbefaler at du følger den ukentlige progresjonen på studiet.

  Det er ingen faste oppmøtetider og du kan se forelesninger når det passer deg. Det er i tillegg tilbud om å delta på ukentlig Q&A med foreleserne. Dette er frivillig og gjennomføres digitalt på Zoom, og møtet legges ut som opptak i etterkant om du ikke rekker å delta på direktesendingen.

  • Studieavgiften er på kr. 56.900,-
  • Du har rett på basisstøtte fra Lånekassen på opptil kr. 82.740
  • Det gis ikke tilleggslån til skolepenger fra Lånekassen, men du kan søke om rentefritt lån i Svea om du trenger det
  • Svea tilbyr delbetaling av studieavgiften rentefritt i opptil 24 mnd. til en månedspris på ca. kr. 2371,-
  • Du kan også velge å betale et månedsbeløp så lavt som ca. kr. 1449,- over 60 måneder, men da vil det påløpe renter på finansieringen.
  • Sjekk ut SVEA Finans avtalen her: https://activeeducation.no/svea-finans-delbetaling/
  • Det er løpende opptak, og du kan søke helt frem til studiestart så lenge det er ledig plass (inntak stenges når studiet er fulltegnet).
  • Velg mellom å starte høst- (studiestart august) eller vårsemesteret (studiestart januar).
 • Studiet er åpent for alle, og det er ingen spesifikke krav om forkunnskaper.

  For å få studiepoeng og rett til støtte fra Lånekassen må du kvalifisere til opptak til høyere utdanning (generell studiekompetanse fra videregående, eller realkompetanse på tilsvarende nivå).

 • Så lenge du oppfyller opptakskravene for høyere utdanning, kan du ha rett på ordinær basisstøtte for denne utdanningen.

  Merk at det er noe ulikt støttebeløp avhengig av om du velger høst eller vårsemesteret, og pr. i dag er følgende satser gjeldende hos Lånekassen:

  • Høstsemesteret (august-desember): Kr. 62.685,-
  • Vårsemesteret (januar-juni): Kr. 75.222,-

  Ved fullført utdanning og bestått eksamen omgjøres 25% av støttebeløpet til stipend (de til enhver tid oppdaterte vilkår og regler på Lånekassen sine nettsider gjelder).

 • Gjennom denne utdanningen får du utstedt følgende sertifiseringer:

  • Certified Coach (AECL3)
  • Certified Mental Trainer (AECL3)

Emneinformasjon

 • I dette emnet går vi gjennom de viktigste teoriene og metodene innenfor motivasjonspsykologien, og jobber teoretisk og praktisk med coaching som verktøy i endrings- og utviklingsprosesser.

  Undervisningen omfatter:

  • Coaching; historie, utvikling og teoretisk grunnlag
  • Motivasjonspsykologi
  • Motivasjon for trening og livsstilsendring
  • Målsetting, motivasjon og mestring
  • Kommunikasjon og formidlingsteknikk
  • Motivasjonsfremmende coaching

  Eksamen på dette emnet består av en praktisk-metodisk hjemmeksamen over 48 timer med videoinnhevering, som vurderes til bestått/ikke bestått.

 • Dette emnet gir kunnskap om de sentrale teoriene innenfor prestasjonspsykologien, med en spesifikk vekt på praktisk anvendelse av prestasjonpsykologisk kunnskap og mental trening.

  Undervisningen omfatter temaer som:

  • Psykologiske teorier
  • Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse
  • Forholdet mellom individ og situasjon
  • Spenningsnivå og flytsonen
  • Stress og angst
  • Mental treningsstrategier
   • Indre dialog
   • Visualisering
   • Spenningsregulering
   • Konsentrasjon og oppmerksomhet
   • Målsettingsstrategier
   • Selvfølelse og selvbilde
   • Mindfulness

  Eksamen i dette emnet gjennomføres som skriftlig individuell hjemmeeksamen over 48 timer som vurderes med gradert karakter A-F.

Om studiet

Se mer Vis mindre

Pris

Studieavgiften er kun kr. 56.900,- og dekker opptak, alle lærings- og undervisningsaktiviteter, eksamen, sensur og er inkludert utsteding av vitnemål og sertifiseringer.

Du kan velge å betale studieavgiften i sin helhet i én betaling, eller dele opp i flere mindre beløp gjennom vår samarbeidspartner Svea. Sjekk ut SVEA Finans avtalen her: https://activeeducation.no/svea-finans-delbetaling/

Èn pris – alt inkludert

 • 30 studiepoeng
 • Sertifisert Coach
 • Sertifisert Mental Trener
 • Lånekasse-støtte på opptil kr. 75.200,-
 • Søk om rentefri delbetaling for studieavgift over 24 mnd. gjennom Svea Finans, eller 60 mnd. nedbetalingsplan (med renter) til så lite som:

Trenger du mer informasjon før du bestemmer deg?

Mitt navn er Beate, og jeg er studieveileder i Active Education. Bruk knappen under til å avtale veiledning med meg, så hjelper jeg deg med akkurat det du lurer på.

Avtal tid for veiledning

Ofte stilte spørsmål

 • Hos oss får du hele 30 studiepoeng for denne utdanningen gjennom vårt samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Å ta en utdanning som gir studiepoeng er svært viktig for din samlede kompetanse, og viser at utdanningen din er kvalitetsikret og forankret i det øverste utdanningssystemet i Norge.

 • Vi er opptatt av at det skal være mulig for alle å ta utdanningen de drømmer om, og tilbyr derfor fleksible betalingsløsninger av studieavgiften i samarbeid med Svea. Om du tar utdanning hos oss med studiepoeng har du også rett til full basisstøtte inkludert stipend gjennom Statens Lånekasse for utdanning.

 • Dette studiet er et fulltidsstudie, men vi ser det er ekstremt stor variasjon på hvor mye tid hver enkelt student setter av i uken.

  Noen bruker 30 timer i uken og andre kan bruke fra 1- 5 timer i uken og likevel ha klart å gjennomføre utdanningen.

  Men vi sier at sett av så mye tid du kan, for jo mer tid du setter av til utdanningen jo mer vil du lære også.

  Sett gjerne av 1 til 2 timer om dagen om du kan så justerer du bare etter det.

 • Det er ingen spesifik forskjell på å ta utdanninen med eller uten studiepoeng. Gjennomføring av studiet og kompetansen i form av  sertifiseringene er akkurat de samme. Untaktet er om du ønsker lån/støtte fra Lånekassen, da må du ha generell studiekompetanse og studere med studiepoeng .

 • Studieavgiften fakturerers fra ca 6 uker før studiestart frem til studiestart og kommer litt an på når du melder deg på.

  Studieavgiften må være innbetalt før studiestart.

 • Skriftlig eksamen gjennomføres som tradisjonell eksamen der du har tilgang til å bruke alle hjelpemidler. Du skriver besvarelsen din direkte i vårt eksamensprogram som du logger inn på fra din egen maskin (eller nettbrett med eksternt  tastatur). Tid til rådighet på skriftlige eksamener er fra 2 timer til 48 timer på eksamen.

  Praktisk eksamen foregår som case-basert eksamen, der du trekker en kundecase og skal planlegge og gjennomføre øktplan for denne kunden. Tid til rådighet på praktisk eksamen er normalt 48 timer

   

 • Det gis ingen sertifisering i NLP, men vi har vår egen sertifisering som coach og mental trener.

  Vi har valgt å konstruere utdanning basert på tilbakemeldinger fra tidligere studenter samt sentrale tema som vi i AE mener studentene bør kunne mer om for å lykke som coach. Vi har på bakgrunn av det ikke valgt å designe studiet etter Norsk Bransjestandard for Coaching.

 • Dette er en coach-utdanning med spissing inn mot psykologi og mental trening, og er laget for de som ønsker å jobbe som coach og mental trener. Siden kunnskap og ferdigheter man tilegner seg i coachingprofesjonen har overføringsverdier for lederskap og generell veiledning av andre mennesker, har vi også en del som tar denne utdanningen for å bli dyktigere i lederrollen.

   

  Merk at vi underviser emnene universelt på dette studiet, og det er ikke vinklet inn mot helsesektor, idrett eller næringsliv spesifikt. Vårt mål er å tilføre kompetanse som gjør deg som student til en dyktig veileder, og om du bruker det i jobben din i forsvaret, på et sykehus, som leder i en bedrift, som idrettstrener eller som indivudell coach spiller ingen rolle, da verktøyene innen psykologi, nevrovitenskap og mellommenneskelig relasjonskompetanse er de samme.

   

 • Vår utdanning er regulert under det høyere utdanningssystemet (Universitets- og høgskoleloven). Vi er pålagt å følge krav for studiepoengsgivende utdanninger når det kommer til læringsutbytter, emnefordeling og undervisning, og opererer derfor uavhengig av andre bransjestandarder. Gjennom denne utdanningen får du sertifiseringer fra Active Education og utsted vitnemål fra Høgskolen i Innlandet (akkreditert 30 studiepoeng), hvilket er et kvalitetsstempel som er viktigere for våre studenter enn frittstående standarder

 • Ja, du styrer helt selv når du ser undervisningsvideoer og jobber med studiene. Alle videoer og alt studiemateriell ligger tilgjengelig gjennom hele studietiden, så du kan se og gjøre de enkelte delene når det passer deg.

  Vi kjører også ukentlige live streams med undervisning eller spørsmål-og-svar innenfor spesifikke temaer, men om det ikke passer å delta på disse kan du se opptakene som vi legger ut i etterkant.

 • Alle våre utdanninger er lagt opp med tanke på å gi deg som student mulighet til å kombinere studier med jobb og annen hektisk hverdag. Vår fleksible læringsmodell gjør at du ikke er låst til faste tidspunkter, og du kan se forelesninger og gjøre oppgaver på læringsportalen når det passer deg.

  De fleste av våre studenter er i jobb ved siden av utdanning hos oss, mange også i 100% stilling. Det er gjennomførbart så lenge du arbeider målbevisst og er flink til å planlegge tiden din.

 • I dette studiet lærer du hvordan psykologiske faktorer påvirker vår prestasjon og hvordan måten vi tenker på direkte påvirker våre handlinger, og hvordan vi har det. Du lærer hvordan du kan veilede mennesker som har behov for varig livsstilsendring eller som ønsker å utnytte sitt potensiale og prestere bedre. Utdanningen treffer bredt og er relevant for utøvere, men også for de som ønsker å få mer ut av hverdagen og prestere bedre i livet.

  Med denne utdanningen kan du jobbe med bl.a. prestasjonsfremming, stressmestring, livsstilsendring, spenningsregulering, konsentrasjon og fokus samt mye mer.

   

 • Det er flere klienter som har fått dekket studie fra NAV. Dette må du sjekke videre selv med NAV om denne mulighet.

  Får du utdanningen dekket fra NAV så er det viktig at NAV sender tilsagn til Active Education før du melder deg på utdanningen.