Pris og betaling

For studiepoengsgivende utdanninger som høgskolen i Hedmark tilbyr i samarbeid med Active Education, er studieavgiften på 49 900 kroner pr. semester (30 studiepoeng). Husk at denne summen betales FØR du mottar støtten fra Lånekassen. 

Studieavgiften er rene skolepenger og dekker all undervisning og faglige aktiviteter, sensur av obligatoriske krav og eksamener, samt utstedelse av vitnemål og sertifikater. En del av pensum er alltid inkludert i studiet, men du må regne med å kjøpe noen bøker. 

Ønsker du å ta studier hos oss med studiepoeng må du i tillegg betale semesteravgift til høgskolen i Hedmark på 445 kroner.

 

Pris for kortere kompetansekurs og spesialistutdanninger

Våre mange spesialistutdanninger og kompetansekurs har varierende omfang og varighet, og prisen varierer derfor også fra kurs til kurs. Se mer informasjon på kurssidene eller i vår studiekalender

 

Betalingsoversikt:

Active Education har stor pågang på sine studier, og betaling av studieavgiften må være gjort i god tid før studiestart for å sikre at avmeldinger ikke kommer for tett inntil studiestart. Dette er nødvendig for å sikre at de som står på venteliste får mulighet til å få tildelt plassen om noen trekker seg. 

Følgende betalingsplan gjelder alle studier (ikke kurs): 

  • Ved påmelding: Administrasjonsgebyret på kr 2 500,- sendes ut så snart vi har mottatt søknadsskjema fra deg i posten. 
  • 6 uker før studiestart: Studieavgiften i sin helhet må betales. 

Ta kontakt!

Postadresse

Postadresse

Snakk med oss

Følg oss på: