• Oversikt datoer vår 2018
  • Studiestart på nett: 15. januar
  • Undervisningssamling 1: 19 – 22. februar
  • Undervisningssamling 2: 3 – 6. april
  • Praksisperiode: Uke 16, 17 og 18
  • Skriftlig eksamen i Ernæring: 15. mai
  • Utdeling av 1 ukes hjemmeeksamen i Psykologi og Coaching: 16. mai
 • Oversikt datoer vår 2019
  • Studiestart 14. januar 2019
  • Undervisningssamling 1: 18 – 21. februar
  • Undervisningssamling 2: 1 – 4. april
  • Praksis: Uke 17, 18 og 19
  • Skriftlig eksamen i Ernæring: 15. mai
  • Utdeling av 1 ukes hjemmeeksamen i Psykologi og Coaching: 16. mai
 • Last ned studieplan

 

En attraktiv videreutdanning for deg som allerede har gjennomført Personlig trener basis/pluss-studiet. Innholdet i Kosthold og Coaching-studiet er identisk med andre semester på Årsstudium PT, og har 3 ukers praksis i tillegg til undervisningen i ernæringslære og motivasjonspsykologi/coaching. Etter gjennomført studie vil du oppnå samme kompetansenivå som våre studenter på årsstudium i personlig trening, og du dekker kompetansekravet for å jobbe som PT i Norge.

Kosthold og Coaching kort oppsummert:

 • Varighet på 5 måneder
 • Nettbasert teori som du gjør når det passer deg
 • 2 undervisningssamlinger á 4 dager i Oslo
 • 30 studiepoeng gjennom Høgskolen i Innlandet*
 • Lånekasse-støtte på opptil 53 170,- kroner**
 • Certified Advanced Personal Trainer (AE L5)
 • Certified Health and Fitness Coach (AE L5)

INNHOLD OG UNDERVISNING

I vårt yrke som personlige trenere opplever vi at resultatene vi oppnår med våre kunder er avhengig av flere faktorer enn bare den fysiske treningen. Mange av våre kunder har stort forbedringspotensiale når det gjelder næringsinntak, og dårlig kosthold er ofte en medvirkende årsak når man opplever stagnasjon på trening eller generelt ikke når målene man har satt seg.

Kombinert med – og ofte som en følge av dette – sliter også svært mange med motivasjonen knyttet til å gjøre nødvendig livsstilsendring knyttet til kosthold og fysisk aktivitet. Dette studiet er utformet for å styrke din kompetanse innen begge disse fagområdene – kostholdsveiledning og motivasjonspsykologi – og gir deg en unik kompetanse for å jobbe med kundene dine på en helhetlig måte.

Oppbygging og fremdrift

Studiet gjennomføres i følgende deler:

 1. Nettbaserte undervisning med videoleksjoner og interaktive oppgaver som du følger hjemmefra når det selv passer deg.
 2. To praktiske undervisningssamlinger som hver er på 4 dager i Oslo.
 3. 3 ukers praksisperiode på treningssenter.

De 30 studiepoengene dette studiet gir er del av Årsstudium PT, og gjennomføres hvert vårsemester. Studiestart er i januar måned, og du vil den første måneden av studiet følge teoriundervisningen på nett hjemmefra. I februar er det 4 dagers undervisningssamling i Oslo, før det på ny er en periode med nettbasert undervisning gjennom mars måned. I april gjennomføres andre undervisningssamling på 4 dager i Oslo, før du skal ut i 3 ukers praksis på treningssenter. Her kan du velge å gjennomføre praksis på et treningssenter du allerede er tilknyttet eller har egen avtale med, eller få tildelt praksisplass gjennom Active Educations samarbeidspartnere.

Studiet avsluttes med eksamener i juni måned.

 

* Opptak til studiet forutsetter at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, samt at du har fullført og bestått alle eksamener på studiet «Personlig trener basis – 30 sp.» eller tilsvarende. Les mer om opptakskrav under menyvalget «Info»

** Selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp (uansett hvilket studie du søker), og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der.

Del