Bli sertifisert kostholdsveileder, med internasjonal sertifisering som Nutrition Coach. Nå kan du velge å ta denne utdanningen 100% som nettstudie, eller ved nettbasert teori og deltakelse på de praktiske undervisningssamlingene i Oslo.

Innholdet i Kostholdsveileder-studiet er identisk med andre semester på Årsstudium PT, og har 3 ukers praksis i tillegg til undervisningen i ernæringslære og motivasjonspsykologi/coaching. Kombinerer du kostholdsveileder-studiet med PT basis-studiet vil du oppnå samme kompetansenivå som våre studenter på årsstudium i personlig trening, og du dekker da kompetansekravet for å jobbe som PT i Norge.

Kostholdsveileder-studiet kort oppsummert:

 • Mulighet for å ta studiet 100% nettbasert
 • Varighet på 5 måneder
 • 30 studiepoeng gjennom Høgskolen i Innlandet*
 • Lånekasse-støtte på opptil 75 222,- kroner**
 • Studieavgift kr. 52 900,- pr. halvår
 • Merk at administrasjonsgebyr på kr. 2500,- tilkommer ved påmelding.
 • Mulighet for nedbetaling av studieavgiften gjennom SVEA Finans
 • Certified Nutrition Coach (AE L4)
 • Certified Advanced Personal Trainer ( AE L5 når du tar PT basis-studiet I tillegg)

INNHOLD OG UNDERVISNING

Helsetilstanden i den voksne befolkningen er preget av store utfordringer knyttet til inaktivitet, overvekt og livsstilssykdommer. Det er også en økende grad av matallergier og intoleranser, noe som gjør det vanskelig for mange å ha kontroll på hensiktsmessig næringsinntak.

Kombinert med – og ofte som en følge av dette – sliter også svært mange med motivasjonen knyttet til å gjøre nødvendig livsstilsendring knyttet til kosthold og fysisk aktivitet. Dette studiet er utformet for å styrke din kompetanse innen begge disse fagområdene – kostholdsveiledning og motivasjonspsykologi – og gir deg en unik kompetanse for å jobbe med kundene dine på en helhetlig måte.

Studiet har en praktisk forankring, og vi legger stor vekt på din handlingskompetanse som veileder og coach. Forståelse av psykologien og de mentale prosessene involvert i det å ta riktige beslutninger i forbindelse med livsstilsendringer er avgjørende for å lykkes. Vi integrerer derfor ernæringslæren i undervisningsemnene innen motivasjonspsykologi og coaching, slik at du etablerer gode kommunikasjons- og veiledningsferdigheter gjennom hele utdannelsen.

Bli med fagansvarlig Mads och se hva som skjer på undervisningssamling:

FØRST I NORGE MED VEILEDET PRAKSIS.

For mange er høydepunktet på studiet den 3 ukers veiledete praksisen. Som den eneste skolen som er i stand til tilby dette, er vi stolt over å gi våre studenter en unik mulighet til å få førstehånds erfaring fra bransjen de skal jobbe i.

I praksisen skal du gjennomføre 20 konsultasjoner/veiledningstimer med reelle kunder i løpet av en 3 ukers periode, der fokus skal være på ernæringsråd og kostplanlegging. Det er ingen krav om spesifikke arbeidstider utover dette, og spesifikk gjennomføring tilpasses det enkelte senter. Active Education har avtaler med alle treningskjedene og mange frittstående senter over hele landet, og vårt mål er at alle studenter skal gjennomføre praksis der de bor (eller så nært som mulig, avhengig av tilgjengelige senter der man befinner seg). Du kan velge å bli plassert på et senter av oss, eller gjøre din egen avtale med et senter du allerede har kontakt med.

velg mellom 100% nettstudie eller delta på praktisk undervisning

Som Active Education-student har du mulighet til å velge den studieformen som passer deg best. Vi er opptatt av å tilrettelegge for at alle skal ha mulighet til å ta høyere utdanning – uansett hvor de bor – og som eneste skole i Norge tilbyr vi derfor muligheten til å ta hele årsstudiet nettbasert. Dette betyr at du selv kan velge den studiepakken som passer deg best, enten du vil delta på alle praktiske undervisningssamlinger hos oss i Oslo eller om du vil følge all undervisning på nett og ta eksamen hjemmefra.

Les mer om de ulike studiepakkene under:

Studiepakke 1: All Inclusive (med studiepoeng og støtte fra Lånekassen)

Dette er vår standard studiepakke som de fleste av våre studenter velger. Her får du alle fordelene ved å studere hos oss samlet i én pakke, med tett oppfølging av forelesere og studieveileder gjennom hele studietiden. Det aller viktigste argumentet for å velge denne pakken, er deltakelsen på de praktiske undervisningssamlingene. Her jobber du sammen med medstudenter i små grupper med tett lærerkontakt, og får veiledning og personlig oppfølging som sikrer best mulig læringsutbytte i de praktiske delene av studiet. Les mer om innholdet i «all inclusive» studiepakken her.

I nedtrekksmenyen under kan du se oversikt over datoene for de praktiske undervisningssamlingene du deltar på i «all inclusive»pakken:

 • Oversikt datoer Vår 2024
  • Studiestart 15. januar
  • Samling 1: ca. 19.-22. februar
  • Samling 2: ca. 15.-18. april
  • Praksis: Uke 17, 18 og 19
  • Eksamener i slutten på mai, start 27. mai.

  Med forbehold om endringer

 • Oversikt datoer høst 2024
  • Studiestart 19. august
  • Samling 1: ca. 23-26. september
  • Samling 2: ca. 28-31. oktober
  • Praksis: Uke 45, 46 og 47
  • Eksamener i starten på desember, start ca 9. desember

  Med forbehold om endringer

 • Studiepakke 2: Online only (med studiepoeng og støtte fra Lånekassen)

  Har du vanskeligheter med å reise til Oslo for å delta på de praktiske undervisningssamlingene? Da er studiepakken «Online only» det riktige valget for deg. Her får du den samme gode oppfølgingen og undervisningen som i «all inclusive» pakken, men forskjellen er at her skjer alt nettbasert på vår elektroniske læringsplattform. Du kan dermed gjennomføre komplett årsstudium PT hjemmefra, med både teoretisk og praktisk undervisning på nett og digitale eksamener. Les mer om innholdet i «online only» studiepakken her.

  Studiepakke 3: Full flex (uten studiepoeng og uten støtte fra Lånekassen)

  Med «Full flex» studiepakken har du virkelig fullstendig fleksibilitet i måten du gjennomfører utdanningen på. Du vil ikke få studiepoeng eller støtte fra Lånekassen når du velger denne pakken, men til gjengjeld er du ikke bundet opp av start- og sluttdatoer for høst eller vår-semesteret. Du kan med andre ord starte studiet når du vil (allerede i dag om du ønsker det), og bruke så lang tid du trenger på å gå gjennom all undervisning og gjøre deg klar til eksamen. All undervisning – både teori og praktisk – gjennomføres nettbasert, og du velger selv når du vil ta eksamen (vi tilrettelegger for digital gjennomføring når du er klar). Les mer om innholdet i «Full flex» studiepakken her.

  En oversikt og sammenlikning av de ulike studiepakkene finner du her.

  EKSAMEN

  • 6-timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 48 timers skriftlig hjemmeeksamen i kosthold og ernæringslære
  • 48-timers individuell praktisk-metodisk eksamen (videoinnlevering) med løsning av kunde-/caseoppgave motivasjonspsykologi og coaching

  KOMPLETTE SERTIFISERINGER

  Kostholdsveileder-studiet er del av årsstudium PT på 60 studiepoeng, og den samlede sertifiseringspakken ved fullført årsstudium er den mest komplette av sitt slag i Norge. Når du fullfører årsstudiet (PT basis 30 sp. + Kostholdsveileder 30 sp.) får du følgende sertifiseringer:

  • Certified Fitness Instructor
  • Certified Personal Trainer (Europe Active L4)
  • Certified Advanced Personal Trainer
  • Certified Weight Management Exercise Specialist
  • Registrering i European Register of Exercise Professionals (EREPS)
 • Last ned studieplan

* Opptak til studiet MED studiepoeng forutsetter at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Les mer om opptakskrav under menyvalget «Info»

** Det maksimale støttebeløpet angitt gjelder for vårsemesteret (støttebeløpet for høstsemesteret er noe lavere). Se Lånekassen sine nettsider for mer informasjon. Selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp (uansett hvilket studie du søker), og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der. Minner om at hele lånesummen betales ikke ut i en utbetaling, men betales ut månedsvis.

Del