Endelig er den her! Den første dedikerte videreutdanningen for PT’er på høgskolenivå innen friskvern og rehabilitering. Studiet gir 30 studiepoeng og rett til full basisstøtte fra Lånekassen.

Søk studieplass

  • 100% nettbasert. Les mer HER.
  • Varighet på 5 måneder
  • 30 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet – NOKUT godkjent)*
  • Lånekasse-støtte på opptil 75.222,- kr**
  • Studieavgift fra kr. 44.900,- ***.
  • Mulighet for nedbetaling av studieavgiften gjennom SVEA Finans
  • Active Education Certified «Prehab & Rehab Trainer» (AEC L5)
OM UTDANNINGEN

Som personlig trener møter du en stadig mer kompleks og sammensatt kundegruppe. Stadig flere mennesker sliter med muskel- og skjelettlidelser som følge av over- eller feilbelastning, stillesittende og monotont arbeid, akutte skader eller som følge av livsstilssykdommer.

Muskel- og skjelettlidelser  er svært utbredt i befolkningen og er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføreytelser. Statistikk fra legeforeningen viser at denne typen lidelser er den vanligste årsaken til at folk oppsøker helsetjenester, og behovet for kompetanse innenfor både forebygging og opptrening er stor.

BEHOVET FOR KOMPETANSE ER STORT

Som personlig trener er du i en unik posisjon for å hjelpe mennesker med ulike former for plager, og en videreutdanning innen friskvern og rehabilitering gjør deg kvalifisert til å jobbe med en stor kundegruppe. Det vil også gjøre deg bedre rustet til å samhandle med leger, fysioterapeuter og andre behandlere slik at du kan bidra i et helsekontinuum for å sikre at personer får godt kvalifisert hjelp.

Videreutdanning og spesialisering blant trenere har blitt svært viktig, og kunder har de siste årene blitt mer bevisst på hvilken kompetanse deres PT har. For treningsbransjen er de økte kravene fra kundene en viktig bidragsyter til at kompetansen blant PT’er har økt. Med stadig flere videreutdanninger å velge mellom, er Active Education en viktig leverandør av personell til den norske treningsbransjen, og et viktig bidrag til at stadig flere personlige trenere lykkes med en lang og suksessfull karriere.

HVEM ER STUDIET FOR

Er du allerede utdannet personlig trener, fysioterapeut eller annen type behandler? Da er dette studiet perfekt for deg.

Studiet retter seg mot personer som allerede har en grunnutdanning på 30 studiepoeng innenfor helse eller treningsfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse for i fremtiden å være bedre rustet til å håndtere personer med særlige behov for tilrettelagt trening med vekt på forebygging og rehabilitering etter muskel/skjelettplager, idrettsskader eller livsstilssykdommer.

INNHOLD I UTDANNINGEN

Studiet består av to emner:

  • Forebygging og rehabilitering av skader (10 studiepoeng)
  • Trening, fysisk aktivitet og livsstilsproblematikk (20 studiepoeng)

I det første emnet lærer du om årsaksforhold for de mest vanlige muskel- og skjelettskadene man møter som personlig trener på treningssenteret. Du får kunnskap om skademekanismer og symptomer forbundet med akutte skader og belastningsskader og om hvordan ulike treningsmetoder påvirker remodellering av vev forbundet med muskel- og skjelettskadene.

Når kunder som trenger opptrening etter skader, er det viktig at du har kunnskapen for å legge opp sikker og trygg trening i samråd med behandlere. 

Gjennom omfattende undervisning får du kunnskap om hvilken type trening som egner seg i opptrening etter ulike former for skader, og vil tilegne deg ferdighet i å vurdere årsaker til belastningsskader og kunne tilrettelegge et tilpasset treningsprogram for kunder med slike skader.

Du får også utvidet kompetanse i å foreta grunnleggende tester for motorisk funksjon, stabilitet og mobilitet i sentrale ledd, slik at du på en trygg måte kan veilede og tilrettelegge trening for et bredt utvalg mennesker med ulike skaderelaterte utfordringer.

Physician helps man with disability lift weight with hand on rehab simulator. Recovery treatment

I det andre emnet får du inngående kunnskap om livsstilsrelaterte årsaksforhold bak de vanligste livsstilssykdommer man møter som personlig trener på treningssenteret.

Vi bygger også videre på din ernæringsfaglige kompetanse ved at du får kunnskap om ernæringsanbefalinger for personer med overvekt og fedme, samt om psykiske lidelser som spiseforstyrrelser, angst, depresjon og hvordan fysisk aktivitet kan ha effekt på slike lidelser.

En viktig del av denne utdanningen er å styrke din praktiske handlingskompetanse, og vi jobber derfor aktivt med planlegging av trening for personer med alders- og livsstilsrelaterte sykdommer, muskel- og skjelettsykdom samt psykiske lidelser.

Gjennom undervisningen i emnet styrker du din evne til å vurdere og tilpasse treningsform, intensitet og totalbelastning innenfor alders- og livsstilsrelaterte sykdommer, muskel- og skjelettsykdom samt psykiske lidelser.

OPPTAKSKRAV OG PRIS

Du kan velge å ta dette studiet på to måter. Pris og opptakskrav for studiemåtene er beskrevet under:

MED studiepoeng (Online only) kr. 49.900,-
For å få 30 studiepoeng for denne utdanningen, må du ha gjennomført årsstudium PT eller tilsvarende årsenhet innen idrett, trening eller helsevitenskap på 60 studiepoeng. Når du tar utdanningen med studiepoeng må du følge ordinær semestergjennomføring høst (oppstart i august) eller vår (oppstart i januar). Varigheten på studiet er da ca 5 måneder fra studiestart til eksamen. Når du tar utdanningen med studiepoeng kan du søke ordinær basisstøtte fra Lånekassen.

UTEN studiepoeng (Full flex) kr. 44.900,- (Vil først være tilgjengelig fra 2024)
Dette er vår mest populære studiemåte på denne utdanningen, da den gir deg full frihet i forhold til når du vil starte studiet og du kan bruke så lang tid du ønsker før du tar eksamen. Dette gir deg stor fleksibilitet til å tilpasse studiet til din hverdag, og du trenger ikke bekymre deg for tidsfrister underveis. Når du velger «full flex» som studiemåte får du ikke studiepoeng eller støtte fra Lånekassen, men sertifiseringene som Prehab trener og Rehab trener er de samme, og du kan også velge rentefri delbetaling helt opp til 24 måneder gjennom Svea finans hvis du ønsker det.

DYKTIGE LÆRERE OG GOD OPPFØLGING

Våre forelesere er blant de ypperste innen sine fagfelt, og vår høye undervisningskvalitet er en av hovedgrunnene til studiets status og popularitet. Vi jobber hver uke hardt for å gi alle studenter best mulig oppfølging og sikre optimalt læringsutbytte for den enkelte.

Active Education er kjent for å ha noen av landets ledende fagpersoner og forelesere, og vi er stolte over å ha så mange dyktige trenere, instruktører og forelesere ansatt hos oss.

 

* Studiepoeng forutsetter at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Les mer om opptakskrav under menyvalget «Info»

** Det maksimale støttebeløpet angitt gjelder for vårsemesteret (støttebeløpet for høstsemesteret er noe lavere). Se Lånekassen sine nettsider for mer informasjon. Selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp (uansett hvilket studie du søker), og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der.

*** Administrasjonsgebyr på kr. 2500,- tilkommer ved påmelding.Studieavgift når du tar studie uten studiepoeng er kr. 44.900,- og kr. 49.900,- om du ønsker å ta studiet MED studiepoeng og støtte fra Lånekassen. 

Del