Betaling av studieavgift – Mentaltrener

Betaling av studieavgift

Studieavgiften på kr. 56900,- betales til Active Education. Du vil motta faktura på studieavgiften 3. juni med betalingsfrist 24. juni. 

Studieavgiften inkluderer tilgang til nettportalen, ett eksamensforsøk per eksamen, lærerstyrt undervisning, sensur, veiledning gjennom studiet og utsteding av vitnemål og sertifiseringer.

NB: Til deg som søker opptak med studiepoeng og skal søke Lånekassen for støtte/lån, er det viktig å vite at fakturaen for studieavgiften forfaller FØR du mottar støtten fra Lånekassen. OBS: Lånekassen betaler ut ca. 15. august! Husk at første beløpet du vil få utbetalt fra Lånekassen, vil ikke dekke hele studieavgiften. Hvis du ikke har oppsparte midler til å betale studieavgiften, kan du søke vår samarbeidspartner SVEA Finans om rentefri nedbetaling inntil 24 måneder. Du benytter da midlene fra Lånekassen når du mottar dette, til å betale tilbake lån fra SVEA Finans. Om du får avslag hos SVEA Finans, tar du kontakt med oss så finner vi en løsning for deg.

 

Delbetaling av faktura

Det er mulig å dele opp fakturaen i 2 deler. Du kan betale inn halve beløpet på fakturaen innen forfall 24. juni, og andre halvdel når lånekassen har utbetalt første utbetaling ca. 15. august, men viktig at du da sender en e-post til info@activeeducation.no innen 14. juni, om du ønsker å dele opp fakturaen i 2 deler.

 

Delbetaling via SVEA Finans

Husk, du kan kun søke om ett beløp/semester av gangen tilsvarende fakturabeløpet (studieavgiften på kr. 56900,- .)
Svea Finans overfører beløpet direkte til Active Education. Søknadsfrist for å søke SVEA er 14. juni.
Søk Svea Finans her

Godkjenner SVEA Finans søknaden din, må du huske å bekreft avtalen med bankID og sende e-post til: info@activeeducation.no 

SVEA Finans overfører lånebeløpet direkte til Active Education, som registrerer at fakturaen for studieavgiften er betalt. Du vil motta første faktura fra SVEA Finans medio august (etter studiestart).

VIKTIG: SVEA Finans er et kredittselskap, som alltid vil gjøre en kredittvurdering av deg når du søker. Dette betyr at SVEA henter inn informasjon om din (og eventuelt medsøkers) økonomiske situasjon, eksisterende og tidligere gjeldshistorikk. Dersom kredittvurderingen oppfyller visse krav, vil du få tilsagn om rentefri nedbetaling. Active Education har således ingen innvirkning på om du får tilsagn eller ikke.

OBS: Om søknad registreres under et annet navn (f.eks. mor eller far), må vi ha navnet på vedkommende så vi vet at betalingen skal registreres på deg.

Om du får avslag på søknaden, ring SVEA Finans da de kan gjøre en manuell vurdering.

Les mer om nedbetalingsordningen og søk  SVEA Finans her

 

Semesteravgiften

Semesteravgiften er en avgift som skal betales til Høgskolen i Innlandet, se satser https://www.inn.no/for-studenter/semesterregistrering-semesteravgift-og-utdanningsplan/semesteravgift/

NB! Dette gjelder kun studenter som skal ta studiet med studiepoeng. Du finner veiledning på dette i infomailen punkt 4. «Semesterregistrering + semesteravgift til INN»