Kostholdsveileder

Kostholdsveileder

30 studiepoeng 5 måneder Årsstudium PT del 2

Fakta

 • Denne semesterenheten på 30 studiepoeng tilsvarer andre halvår av årsstudium PT, og har et hovedfokus på ernæringsfysiologi, kostholdsveiledning, coaching, kommunikasjon og veiledningsmetodikk.

  Kompetansen din som personlig trener og kostholdsveileder henger tett sammen, da mange av kundene dine har behov for tilrettelegging av både trening og ernæringsinntaket sitt. Undervisningen er derfor lagt opp med et stort fokus på å integrere teori og praksis, og som del av studiet skal du derfor gjennom en tre ukers praksisperiode som online coach eller fysisk som PT/Kostholdsveileder på treningssenter.

  • Studiet koster kr. 52.900,- og inkluderer all undervisning og læringsaktiviteter, veiledning, eksamen, sensur og sertifisering.
  • Du har rett på basisstøtte fra Lånekassen på opptil kr. 82.740
  • Det gis ikke tilleggslån til skolepenger fra Lånekassen, men du kan søke om rentefritt lån i Svea om du trenger det
  • Svea tilbyr delbetaling av studieavgiften rentefritt i opptil 24 mnd. til en månedspris på kr. 2204,-
  • Du kan også velge å betale et månedsbeløp så lavt som kr. 1382,- over 60 måneder, men da vil det påløpe renter på finansieringen.
  • Sjekk ut SVEA Finans avtalen her: https://activeeducation.no/svea-finans-delbetaling/
  • 19. august
  • Ukentlige nett-møten kl. 10 onsdager

  Eksamensdatoer:

  • Ernæring og helse (ERNÆR) skriftlig hjemmeeksamen: 9 des.
  • Kosthold og kommunikasjon (KOSTKOM) praktisk hjemmeeksamen: 11-13. des

  Praktiske samlinger i Oslo:

  • 23-26. september
  • 28-31. oktober

  Alle våre utdanninger har løpende opptak, og du kan søke frem til studiestart så lenge det er plass.

  • 20. januar
  • Ukentlige nett-møten kl. 10 tirsdager og torsdager

  Eksamensdatoer:

  • Ernæring og helse (ERNÆR) skriftlig hjemmeeksamen: uke 23
  • Kosthold og kommunikasjon (KOSTKOM) praktisk hjemmeeksamen: uke 23

  Praktiske samlinger i Oslo:

  • 10-13. februar
  • 7-10. april

  Alle våre utdanninger har løpende opptak, og du kan søke frem til studiestart så lenge det er plass.

 • Studiet er åpent for alle, og det er ingen spesifikke krav om forkunnskaper.

  For å få studiepoeng og rett til støtte fra Lånekassen må du kvalifisere til opptak til høyere utdanning (generell studiekompetanse fra videregående, eller realkompetanse på tilsvarende nivå).

 • Hvis du kun tar Kostholdsveileder-studiet som en frittstående semesterenhet, får du grunnsertifiseringene som:

  • Nutrition Coach (AEC L3)

  Når du fullfører hele årsstudium personlig trening, får du i tillegg sertifiseringene:

  • Advanced Personal Trainer (AEC L5)
  • Nutrition Coach (AEC L4)
  • Weight Management Spesialist (AEC L4)

   

Emneinformasjon

 • Det første emnet gir en grundig innføring i ernæringslære og kostholdets betydning for helse.

  Følgende undervisningsdeler vektlegges:

  • Makro og mikronæringsstoffer
  • Energimetabolismen
  • Fordøyelse og fordøyelsesorganer
  • Norske og nordiske anbefalinger
  • Kosthold i henhold til næringsstoffanbefalinger
  • Utviklingen i det norske kostholdet
  • Kosthold i ulike livsfaser
  • Overfølsomhetsreaksjoner
  • Livsstilssykdommer
  • Kostholds i forhold til fysisk aktivitet
  • Mattrygghet
  • Matvarekunnskap
  • Matvarenes mikrobiologi
  • Motedietter
  • Norsk ernæringspolitikk

  Eksamen i dette emnet består av en 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen som vurderes med gradert karakter A-F.

 • Det andre emnet har et mer praktisk fokus på kommunikasjon og rollen som kostholdsveileder, samt hvordan lage tilpassede kostplaner og implementere disse i kundearbeidet.

  Følgende undervisningsemner er de mest sentrale:

  • Kostregistrering og kostberegningsprogrammer
  • Kostholdsintervju
  • Endringsmodeller
  • Kommunikasjonsmetoder
  • Motivasjon og målsetting
  • Planlegging av kostplaner
  • Rollen som kostholdsveileder og foredragsholder
  • Kosthold i ulike kulturer

  Eksamen i dette emnet består av en praktisk-metodisk hjemmeeksamen som går over 48 timer, og som vurderes til bestått/ikke bestått.

Om studiet

Velg semester

Se mer Vis mindre