Trening og kosthold for barn og unge

Trening og kosthold for barn og unge

Fleksibelt nettstudie Start når du vil Bruk så lang tid du trenger

Fakta

 • Utdanningen er fleksibelt lagt opp som rent nettstudie, hvilket betyr at du kan studere hjemmefra når det selv passer deg.

  Undervisningen er modulbasert, og foregår som videoforelesninger som du kan se så mange ganger du ønsker.

  Det er ingen tidsbegrensning på denne utdanningen, hvilket betyr at du kan studere i ditt eget tempo og bruke den tiden du trenger før du melder deg opp til eksamen (eksamensavgiften er inkludert i prisen).

 • Studiet koster kun kr. 6.900,- og inkluderer all undervisning og læringsaktiviteter, veiledning, eksamen, sensur og sertifiseringer.

  Du kan søke om delbetaling for så lite som kr. 201,- pr. mnd gjennom vår samarbeidspartner SVEA Finans. Sjekk ut SVEA Finans avtalen her: https://activeeducation.no/svea-finans-delbetaling/

 • Utdanningen har løpende opptak og du kan starte når du selv ønsker det.

  Det er ingen tidsbegrensning, hvilket betyr at du kan bruke så lang tid du trenger før du tar eksamen.

 • I motsetning til mange andre utdanninger der du må ta hver del i eget kurs, har vi inkludert alle de viktigste temaene i én og samme utdanning.

  Her får du en helhetlig kompetanse med sertifisering som gir troverdighet og anerkjennelse i treningsbransjen:

  • Certified Youth Fitness Specialist

   

Emneinformasjon

 • I denne første modulen går vi inn på en rekke temaer som er viktig kunnskap rundt barn og unges utviklingsfaser.

  Noen av temaene vi går inn på er:

  • Hvordan lærer vi å bevege oss
  • Kroppsliggjort motorisk læring
  • Kontekstuell motorisk læring
  • Kulturelt betinget motorisk læring
  • Muliggjørende motorisk læring
 • I denne andre modulen går vi nærmere inn på de ulike vekst- og utviklingsstadiene:

  Noen av temaene vi dykker inn i er:

  • Hvordan påvirker ulik alder ferdighetsutvikling?
  • Vekst, modning og trening før puberteten
  • Vekst modning og trening under puberteten
  • Vekst, modning og trening etter puberteten
  • Treningsbelastning gjennom ungdomsårene
 • I denne modulen ser vi på næringsbehovet gjennom de ulike vekst og modningsfasene, og går nærmer inn på hvordan man kan tilrettelegge for hensiktsmessig kosthold for småbarn til tenåringer.

  Noen av undervisningstemaene er:

  • Ernæring i småbarnsalderen (1-10 år)
  • Ungdom og kosthold 10 år og oppover)
  • Kostholdets betydning for prestasjon i idretten
  • Barnehagen og skolen som helsefremmende arena
  • Idretten som helsefremmende arena
 • I denne tredje modulen går vi mer i detalj inn på utvikling av idrettsspesifikke ferdigheter.

  Temaer vi underviser i er blant annet:

  • Hva er talent?
  • Målbevisst ferdighetsutvikling og ekspertiseutvikling
  • Tidlig spesialisering vs. allsidighet i idretten
  • Aldersbestemte retningslinjer for trening, konkurranse og spesialisering
  • Talent og trening; allsidighet, spesialisering og suksess på junior og seniornivå
 • I denne modulen går vi enda grundigere inn på hvordan man kan jobbe spesifikt for å utvikle idrettsspesifikke ferdigheter for barn og unge.

  Noen av undervisningstemaene er:

  • Arbeidskrav i barne- og ungdomsidretten
  • Bevegelsesvariabilitet og selvorganisering
  • Newells modell for samhandlende betingelser
  • Lekens rolle for å utvikle bevegelseskompetanse
  • Persepsjon og handling
 • I denne siste modulen adresserer vi noen viktige temaer innenfor idrettsdeltakelse og frafallsproblematikk.

  Temaer vi går inn på er:

  • Idrettsdeltakelse i Norge
  • Årsaker til frafall
  • Ungdom, idrett og sosial bakgrunn
  • Trening, idrett og kjønn
  • Talentutvikling i den norske idrettsmodellen

Om studiet

Se mer Vis mindre