Ekstra støtte fra Lånekassen som følge av koronakrisen

Mange studenter har mistet inntekt fra hel- og deltidsjobber som følge av koronasituasjonen. Regjeringen har uttalt at de vil hjelpe studenter gjennom en vanskelig økonomisk situasjon.

Det første tiltaket er at Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten allerede nå. I april utbetales hele beløpet av det du har igjen av studiestøtten for vårsemesteret. Lånekassen har gitt beskjed om at de kommer med mer informasjon om dette i løpet av kort tid.

Det andre tiltaket er at studenter som kan bekrefte at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. Du kan søke om dette tilleggslånet i løpet av mai. Lånekassen kommer med mer informasjon om når du kan søke om dette lånet etter hvert. Studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen vil på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av de 26 000 kronene som stipend.

Et tredje og viktig tiltak er at søknadsfristen for lån og stipend er utsatt med én måned, til 15. april. Det gir studenter som ikke har tatt opp lån og stipend for vårsemesteret enda muligheten til å søke om støtte. I tillegg kan de som har søkt om mindre enn maksbeløpet, søke på nytt hvis de ønsker å få økt beløpet.

Har du spørsmål om de nye tiltakene, ta kontakt direkte på telefon 21 49 60 00 eller send e-post via dine sider hos Lånekassen.