Nå kan du bli «Weight Management Specialist»

Som den tredje utdanningsinstitusjonen i verden har Active Education fått tildelt det nye Europeiske sertifiseringsnivået «EQF level 5: Weight Management Specialist». Vi er veldig stolte og glade over at våre studenter på Årsstudium PT nå vil få enda et nytt kompetansenivå i sin utdanning, og sertifiseringsnivået trer i kraft for alle som uteksamineres fra våren 2019. 

Weight Management Specialist er en ny sertifisering som er utarbeidet av EU-organet «Europe Active» i samarbeid med ledende utdanningsinstitusjoner over hele verden (deriblant Active Education i Norge). Sertifiseringen har blitt til som et direkte resultat av Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin kampanje for å begrense fysisk inaktivitet og redusere forekomsten av overvekt og fedme. WHO sin «Global Action Plan» går for fullt over hele verden frem til år 2030, og et av hovedtiltakene er å øke kunnskap og kompetanse om verdien av fysisk aktivitet og sunt kosthold for å bedre folkehelsen.

På bakgrunn av tiltakene nevnt over er innholdet i Active Education sitt Årsstudium i Personlig Trening nå revidert for å oppfylle kravene i alle de fire EQF nivåene fra level 2 til level 5. Hvis du ønsker å lese mer om kravspesifikasjonene til «European Qualifications Framework», kan du ta en titt på sidene til EU kommisjonen her: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page

Sertifiseringsnivået blir inkludert for alle studenter som går Årsstudium PT eller Kosthold & Coaching-studiet våren 2019 og fremover. Hver student får en unik oppføring i «Register of Exercise Professionals» i Europa, med godkjenning mot alle samarbeidende registre i USA, Asia og andre deler av verden.