Active Education er i dag en av de viktigste skolene for utdanning av PT’er i Norge