Lån og stipend fra Lånekassen

Skal du søke Lånekassen om støtte, trenger du generell studiekompetanse samt at du må søke opptak hos Høgskolen i Innlandet.

Hvordan søker jeg om Lånekasse-støtte?

De fleste kan søke lån elektronisk – det er både lettvint og effektivt, og du kan søke støtte så fort du har fått studieplass. På Lånekassen’s nettsider er det gode veiledninger og god informasjon i gangen i å søke støtte og hva man må gjøre for å få utbetalt pengene. Sett deg godt inn i dette – har du spørsmål vedrørende stipend/lån eller søknad i Lånekassen, er det Lånekassen du må kontakte direkte. Hverken vi i Høgskolen i Innlandet eller Active Education har rettigheter i å veilede eller gi svar vedrørende dette.

 

Følg denne veiledningen:

Du sender elektronisk søknad via www.lanekassen.no

  1.  Husk å velge at du skal studere i Norge (første valg i selve søknaden) for at resten av søknaden din skal bli riktig utfylt.
  2.  Husk at du skal krysse «Nei» hvis du blir spurt om du skal betale skolepenger. Du har ikke rett til ekstra støtte til betaling av skolepenger eller studieavgift for denne typen utdanninger, og det er vanlig basisstøtte du skal søke om.
  3.  Du skal velge Høgskolen i Innlandet som lærested – du finner ikke Active Education i listen over læresteder på Lånekassen sine sider. Vi har et samarbeid om studiene og studieplass tildeles av Høgskolen i Innlandet.
  4.  Under «Velg utdanning» velger du enten «Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv, årsstudium/enkeltemne» eller «Helse- og sosialfag, årsstudium/enkeltemne». Begge disse fagområdene faller inn under utdanningen du tar hos oss og gir rett på støtte.
  5.  Du får svarbrev på søknaden/evt gjeldsbrev i posten fra lånekassa (etter vanlig saksbehandlingstid 6-8 uker).
  6.  Du underskriver gjeldsbrevet og sender det tilbake til Lånekassen
  7.  Når du har betalt semesteravgift til Høgskolen i Innlandet går det automatisk melding om dette til Lånekassen. Det er dette som setter din studentstatus som Aktiv og som fører til at pengene blir utbetalt til deg. Vær obs på at det vil stå ”ikke ok” på statusen på søknaden din før semesteravgift er betalt – dette er helt normalt.
  8.  Lånekassen overfører penger til din konto.

 

NB! Tildeling av lån/stipend er avhengig av at du har sendt søknad med dokumentasjon for studiekompetanse til Høgskolen i Innlandet, og at du har fått tilbud om studieplass. (De som ettersender vitnemål vil få tilbud om studieplass så snart dette er mottatt og godkjent hos oss.)

Dersom du takker ja til studieplass, vil du få tilsendt informasjon om hvordan semesteravgift betales. Ca 3-5 virkedager etter at denne er betalt, går det melding til Lånekassen om studentstatus hos Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon når pengene kommer, finner du på Lånekassen sine sider her: https://lanekassen.no/nb-NO/hjelp-og-kontakt/nar-kommer-pengene/