Krav om Årsstudium PT – Hva betyr det for deg?

Kompetansekrav  i Norge

Tradisjonelt har det vært mulig å utdanne seg til personlig trener på kun noen få måneder, og det har heller ikke vært krav om at utdanningen gir studiepoeng gjennom universitet eller høgskole. Dette har nå endret seg, og det er viktigere enn noen gang at man nå velger riktig PT-utdanning fra start for å være sikret jobbmuligheter også i fremtiden.

Fra januar 2019 begynte sentrale treningskjeder i Norge å iverksette krav om at alle nyutdannede PT’er minimum har utdanning med varighet på 1 år og som gir 60 studiepoeng. Gjennom årene og frem til nå har stadig flere frittsående treningssentre og de fleste treningskjedene implementert ordningen, og kravene skjerpes ytterligere. Dette er viktig informasjon til deg som skal velge PT-utdanning i dag, da du ved å velge feil utdanningsaktør kan risikere å ikke få jobb når du er ferdig med studiet.

Organisasjonen Virke

Active Education er godkjent av bransjeorganisasjonen Virke i Norge. Skolen har også et nært samarbeid med alle treningskjedene i Europa, og jobber etter en målsetting om at alle studenter som ønsker det skal gå direkte i jobb etter studieslutt. Dette gir trygghet for deg som student, og gjør at du får konkurransefortrinn når du søker jobb både i Norge og utlandet (fakta er at de fleste studentene våre blir rekruttert til jobber allerede før utdanningen er ferdig hos oss).