Velkommen til Del 2 Årsstudium PT – Kostholdsveileder studie

Studiestart

Den formelle oppstarten av studiet er mandag 19. august. Du vil da få tilgang til læringsportalen på nett med tilhørende nettleksjoner og læringsoppgaver.

I forbindelse med studiestart vil det bli avholdt et oppstartsmøte digitalt 20. august kl.10.00-11.00 via Zoom. Her er link til møtet som du kan legge inn i din kalender:https://inn.zoom.us/j/64166906666?pwd=Z3k1bkNvQ1ZVYUVXcVYyb0R3bFczZz09

 

Undervisning

All teoriundervisning på studiet er lagt til vår elektroniske læringsportal på internett. Selve forelesningene er spilt inn som video/screencasts som du kan se når det passer deg og så mange ganger du vil. Progresjonen i studiet er slik at det hver undervisningsuke vil være nye temaer og undervisningsmoduler du skal gjennom. Det er dermed viktig at du fra starten av følger disse forelesningene for å få kontinuitet i det faglige arbeidet. Så lenge du har nettilgang kan du se leksjonene så mange ganger du ønsker. Det vil også være arbeidsoppgaver og diskusjoner på læringsportalen hver uke, slik at du kan arbeide med faglige problemstillinger og holde kontakt med medstudenter samt få oppfølging av forelesere.

 

Studieportalen – Canvas

 • https://inn.instructure.com
 • Tilgangen til emnerommene tilgjengeliggjøres 19. august – inntil da vil Canvas se blank ut.
 • Følg med på kunngjøringen i Canvas for informasjon om møte(r) og læringsaktiviteter.
 • Tilgang til Canvas har du allerede som du benytter nå.  Dette vil bli gjort en ny gjennomgang av Canvas ved oppstartsmøtet. (se møteinvitasjon i ovenfor eller i kunngjøring på Canvas).

Husk at for å kunne logge inn på Canvas må du ha fullført ny semesterregistrering, betalt semesteravgift for dette semesteret (gjelder deg med studiepoeng). Se eget punkt i infomailen.

Studerer du uten studiepoeng, benytter du samme brukernavn og passord som du har benytter på PT Basis.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I løpet av studiet er det enkelte obligatoriske arbeidskrav som må godkjennes før du avlegge eksamen. Hvis disse ikke er godkjent innen fristene, får man ikke avlagt eksamen til normert tid. Merk at det vil tilkomme en eksamensavgift på kr. 2500,- for hver eksamen du må ta opp/eller utsette. Vær derfor oppmerksom på at du følger den ukentlige progresjonen slik at de obligatoriske arbeidskravene godkjennes til angitt tid.

 

De fysiske undervisningssamlingene høste 2024 er som følgende

 • Samling 1: ??
 • Samling 2: ??

Oppmøtetid og sted for de enkelte samlingsdagene blir presentert på læringsportalen i god tid før samlingene

Har du ikke samlinger inkludert i ditt studie, send en mail til info@activeeducation.no for påmelding. Faktura på 5000,- sendes ut ved påmelding.

 

Praksis

Praksisperioden gjennomføres over 3 uker (uke ??). I løpet av disse tre ukene skal du gjennomføre 20 PT-timer og/eller kostkonsultasjoner med et utvalg kunder. Til slutt skal det leveres en praksisrapport for hele perioden. 

 

Eksamen

Eksamensdatoer for våren 2024 er som følger:

 • Ernæring og Helse: 6 timers hjemmeeksamen 9. desember (innlevering kl. 15.00)
 • Kosthold og Kommunikasjon: praktisk-metodisk eksamen med videoinnlevering: 48 timer 11. –13. desember (Innlevering kl. 09.00)

 

Pensum

Pensum består av en del artikler og kapitler du får utdelt gratis, samt noen bøker du må kjøpe. Hvis du ikke har velassorterte bokhandlere i nærheten av der du bor, anbefaler vi deg å bestille bøkene på nettbokhandler som akademika.no, norli.no eller haugenbok.no.

Du kan også sjekke ut Finn.no eller Ibok.no om du ønsker å kjøpe brukte bøker.

PS: Om du har andre versjoner av bøkene kan du bruke disse, men vi gjør oppmerksom på at alle sidetallsreferanser vi bruker gjennom studiet tar utgangspunkt i utgavene du finner link til på listen under. Ved bruk av andre versjoner må du finne korresponderende sidetall selv.

Obligatorisk litteratur:

 • Abrahamsen, F., Arntsen, A., Haugen, R. & Thomsen, E. K. (2019) Personlig trener og gruppeinstruktør: En coachende tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. Link 
 • Garthe, I. & Helle, C. (Red.).(2011) Idrettsernæring (1.utgave). Gyldendal undervisning. Link
 • Pedersen, J. I., Hjartåker, A, & Anderssen, S. A. (2017) Grunnleggende ernæringslære (3. utgave). Link
 • Øverby, N. C. (Red). (2019). Samfunnsernæring. Universitetsforlaget). Link

Det vil i tillegg til disse bøkene være enkeltstående kapitler i andre bøker, samt digitale artikler som er obligatorisk pensum. Dette vil deles ut gratis underveis i studiet. Detaljert pensumoversikt med kapitler og sidetall oppdateres på læringsportalen ved studiestart.

 

Kansellering/avmelding av studie

Studenten kan angre seg og melde seg av programmet før studiestart etter følgende regler:  

 1. Etter angrerettsloven har studenten 14 dagers angrerett på enhver tjeneste bestilt av Active Education gjennom Active Educations nettsider, epost, post eller over telefon. Det innebærer at studenten, uten å begrunne det, kan angre på inngåelse av en avtale med Active Education, og dermed fritas fra betalingsforpliktelsen for den bestilte tjenesten. Fristutgangspunktet er ved påmeldingstidspunktet til Active Education. 
 2. Ønsker studenten å starte på studiet før utløpet av angrefristen, er tjenesten tatt i bruk og studenten sier da i fra seg angreretten.  
 3. Ved avmelding etter at angrefristens utløp, men før semesterstart gjelder følgende:   
 • Ved avmelding inntil 4 uker før studiestart blir studieavgiften refundert i sin helhet. Administrasjonsgebyret på kr 2500.- tilbakebetales ikke.
 • Ved avmelding mindre enn 4 uker før studiestart plikter studenten å betale 50 % av studieavgiften. 
 • Ved avmelding mindre enn 2 uker før studiestart plikter studenten å betale studieavgiften i sin helhet. 
 • Hvis studenten ikke møter ved studiestart eller mangler nødvendige papirer for å delta på programmet, er studieavgiften og evt. andre forhåndsbetalte ytelser tapt i sin helhet.  

 

Studieavbrudd

Active Education refunderer ikke studieavgift eller andre betalte ytelser hvis studenten avbryter studiet etter studiestart, uansett årsak for avbrytelsen. Om du vil forsikre deg om noe skulle skje anbefaler vi deg å tegne studentforsikring som dekker studieavbrudd om det skulle skje noe.