Velkommen som student!

 

Studiestart

Den formelle oppstarten av studiet er mandag 19. august. Du vil da få tilgang til læringsportalen på nett med tilhørende nettleksjoner og læringsoppgaver.

I forbindelse med studiestart vil det bli avholdt et oppstartsmøte digitalt 21. august kl. 10.00-11.00 via Zoom. Her er link til møtet som du kan legge inn i din kalender:  https://inn.zoom.us/j/66971240893?pwd=WTFsY3V0QXF4WGprM2crNDVBUWlIZz09

 

Teoretisk og praktisk undervisning

I Kostholdsveileder-utdanningen, er det en kombinasjon av teoretisk og praktisk rettet undervisning – alt tilgjengelig når det passer deg på vår nettbaserte læringsportal. Forelesningene er spilt inn som video/screencasts som du kan se når det passer deg, og så mange ganger du vil. Progresjonen i studiet er slik at det hver undervisningsuke vil være nye temaer og undervisningsmoduler du skal gjennom. Det er dermed viktig at du fra starten av følger disse forelesningene for å få kontinuitet i det faglige arbeidet.

Så lenge du har nettilgang kan du se leksjonene så mange ganger du ønsker, og det er tilknyttet sidetall i pensumbøkene til hver modul. Det vil også være arbeidsoppgaver og diskusjoner på læringsportalen hver uke, slik at du kan arbeide med faglige problemstillinger og holde kontakt med medstudenter samt få oppfølging av forelesere.

 

Studieportalen – Canvas

 • https://inn.instructure.com
 • Tilgangen til emnerommene tilgjengeliggjøres 19. august – inntil da vil Canvas se blank ut.
 • Følg med på kunngjøringen i Canvas for informasjon om møte(r) og læringsaktiviter.
 • Når du har fått tilgang til Canvas, bruk tid til å bli kjent med portalen. Dette vil gjennomgås ved oppstartsmøtet. (se møteinvitasjon i ovenfor eller i kunngjøring på Canvas).

Husk at for å kunne logge inn på Canvas må du ha fullført semesterregistrering, betalt semesteravgift og aktivert din brukerkonto. Er du ny student får du informasjon om dette i en egen e-post fra Høgskolen i Innlandet i starten av desember (uke 27/28). Du må da gjøre følgende, les mer HER

 

Office-365 pakken til deg med studiepoeng

I Microsoft 365 har du tilgang til Office-pakken, nettbasert e-post i Outlook, lagring av data i OneDrive, nettversjon av Word, Excel og Powerpoint med fler, samt Microsoft Teams og OneNote.

Klikk på linken under her for  veiledning, registrering og nedlastning:

https://www.inn.no/it-brukerstotte/office-365/

For deg som studerer UTEN studepoeng, foreslår vi følgende:

 1. Bruke Google Docs. Dette er helt gratis og inneholder tilsvarende funksjoner (merk at dette er kun nettbasert og vil ikke kunne lagres uten tilgang til internett).
 2. Tegne egen lisens på Office-pakken (du kan selv bestemme hvilken lisens du ønsker/ trenger). Klikk på lenken under for å sjekke ut Office 365.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I løpet av studiet er det enkelte obligatoriske arbeidskrav som må godkjennes før du avlegge eksamen. Du får mer informasjon ved studiestart om de ulike arbeidskravene, og gjennomføring av disse følger naturlig av å jobbe med læringsoppgavene underveis.

Hvis obligatoriske arbeidskrav ikke er godkjent innen fristene, får man ikke avlagt eksamen til normert tid. Merk at det vil tilkomme en eksamensavgift på kr. 2500,- for hver eksamen du må ta opp eller utsette. Vær derfor oppmerksom på at du følger den ukentlige progresjonen slik at de obligatoriske arbeidskravene godkjennes til angitt tid.

 

Fysiske samlinger for deg som har valgt dette

I løpet av studiet vil det være to undervisningssamlinger, hvor det blir undervisning i begge emnene. Detaljert innhold, samt oppmøtetider og sted for de enkelte samlingsdagene blir presentert på læringsportalen i god tid før samlingene. Hvis du ikke har dette inkludert i ditt studie og ønsker å delta, send en mail til info@activeeducation.no for påmelding. Ekstra kostnad på 5000,- vil da faktureres.

 

De fysiske undervisnings-samlingene høsten 2024 er som følgende:

 • Samling 1: 23. – 26. september
 • Samling 2: 28. – 31. oktober

Oppmøtetid og sted for de enkelte samlingsdagene blir presentert på læringsportalen i god tid før samlingene

Har du studiepakken Online Only (100% nettbasert) og ønsker å delta på samling, kan du oppgradere til All Inclusive til kr. 52900,- Denne oppgraderingen må gjøres innen 25. mai. Send en mail til info@activeeducation.no for påmelding

Oppgradering etter 25. mai så koster det 5000,- ekstra dersom du ønsker å delta på samlingene.  Faktura på 5000,- sendes på mail ved påmelding.

 

Praksis

Praksisperioden gjennomføres over 3 uker (uke 45,46 og 47). I løpet av disse tre ukene skal du gjennomføre 20 PT-timer og/eller kostholds konsultasjoner med et utvalg kunder. Til slutt skal det leveres en praksisrapport for hele perioden.

 

Eksamen

Eksamensdatoer for høsten 2024 er som følger:

 • Ernæring og Helse: 6 timers hjemmeeksamen: 09. desember kl. 09 – 15 (innlevering kl. 15.00)
 • Kosthold og Kommunikasjon: praktisk-metodisk 48 timer eksamen med videoinnlevering: 11. – 13. desember (Innlevering kl. 09.00)

 

Pensum

Pensum består av en del artikler og kapitler du får utdelt gratis, samt noen bøker du må kjøpe. Hvis du ikke har velassorterte bokhandlere i nærheten av der du bor, anbefaler vi deg å bestille bøkene på nettbokhandler som akademika.no, norli.no eller haugenbok.no.

Du kan også sjekke ut Finn.no eller Ibok.no om du ønsker å kjøpe brukte bøker.

PS: Om du har andre versjoner av bøkene kan du bruke disse, men vi gjør oppmerksom på at alle sidetallsreferanser vi bruker gjennom studiet tar utgangspunkt i utgavene du finner link til på listen under. Ved bruk av andre versjoner må du finne korresponderende sidetall selv.

Obligatorisk litteratur:

 • Abrahamsen, F., Arntsen, A., Haugen, R. & Thomsen, E. K. (2019) Personlig trener og gruppeinstruktør: En coachende tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. Link
 • Garthe, I. & Helle, C. (Red.).(2011) Idrettsernæring (1.utgave). Gyldendal undervisning. Link
 • Pedersen, J. I., Hjartåker, A, & Anderssen, S. A. (2017) Grunnleggende ernæringslære (3. utgave). Link
 • Øverby, N. C. (Red). (2019). Samfunnsernæring. Universitetsforlaget). Link

Det vil i tillegg til disse bøkene være enkeltstående kapitler i andre bøker, samt digitale artikler som er obligatorisk pensum. Dette vil deles ut gratis underveis i studiet. Detaljert pensumoversikt med kapitler og sidetall oppdateres på læringsportalen ved studiestart.

 

Kansellering/avmelding av studie

Studenten kan angre seg og melde seg av programmet før studiestart etter følgende regler:  

 • Etter angrerettsloven har studenten 14 dagers angrerett på enhver tjeneste bestilt av Active Education gjennom Active Educations nettsider, epost, post eller over telefon. Det innebærer at studenten, uten å begrunne det, kan angre på inngåelse av en avtale med Active Education, og dermed fritas fra betalingsforpliktelsen for den bestilte tjenesten. Fristutgangspunktet er ved påmeldingstidspunktet til Active Education. 
 • Ønsker studenten å starte på studiet før utløpet av angrefristen, er tjenesten tatt i bruk og studenten sier da i fra seg angreretten.  

Ved avmelding etter at angrefristens utløp, men før semesterstart gjelder følgende:   

 • Ved avmelding inntil 4 uker før studiestart blir studieavgiften refundert i sin helhet. Administrasjonsgebyret på kr 2500.- tilbakebetales ikke.
 • Ved avmelding mindre enn 4 uker før studiestart plikter studenten å betale 50 % av studieavgiften. 
 • Ved avmelding mindre enn 2 uker før studiestart plikter studenten å betale studieavgiften i sin helhet. 
 • Hvis studenten ikke møter ved studiestart eller mangler nødvendige papirer for å delta på programmet, er studieavgiften og evt. andre forhåndsbetalte ytelser tapt i sin helhet.  

 

Studieavbrudd

Active Education refunderer ikke studieavgift eller andre betalte ytelser hvis studenten avbryter studiet etter studiestart, uansett årsak for avbrytelsen. Om du vil forsikre deg om noe skulle skje anbefaler vi deg å tegne studentforsikring som dekker studieavbrudd om det skulle skje noe.