Velkommen som student hos Active Education – Prehab og Rehab

 

Studiestart

Den formelle oppstarten av studiet er mandag 15. januar. Du vil da få tilgang til læringsportalen på nett med tilhørende nettleksjoner og læringsoppgaver. Det vil være et digitalt oppstartsmøte 21. august kl. 10.00 via Zoom. Her er link til møtet: https://inn.zoom.us/j/69727390865?pwd=WjU1YVFJendBZXlYcmNkSFdGcjlKUT09

Link til Zoom møtet vil du også finne i kalenderen på Canvas, i tillegg legges denne ut på kunngjøringer i læringsportalen.

 

Teoretisk og praktisk undervisning

I Prehab og Rehab trener utdanningen, er det en kombinasjon av teoretisk og praktisk rettet undervisning – alt tilgjengelig når det passer deg på vår nettbaserte læringsportal. Forelesningene er spilt inn som video/screencasts som du kan se når det passer deg, og så mange ganger du vil. Progresjonen i studiet er slik at det hver undervisningsuke vil være nye temaer og undervisningsmoduler du skal gjennom. Det er dermed viktig at du fra starten av følger disse forelesningene for å få kontinuitet i det faglige arbeidet.

Så lenge du har nettilgang kan du se leksjonene så mange ganger du ønsker, og det er tilknyttet sidetall i pensumbøkene til hver modul. Det vil også være arbeidsoppgaver og diskusjoner på læringsportalen hver uke, slik at du kan arbeide med faglige problemstillinger og holde kontakt med medstudenter samt få oppfølging av forelesere.

 

Studieportalen – Canvas

 • https://inn.instructure.com
 • Tilgangen til emnerommene tilgjengeliggjøres 19. august – inntil da vil Canvas se blank ut.
 • Følg med på kunngjøringen i Canvas for informasjon om møte(r) og læringsaktiviter.
 • Når du har fått tilgang til Canvas, bruk tid til å bli kjent med portalen. Dette vil gjennomgås ved oppstartsmøtet. (se møteinvitasjon i ovenfor eller i kunngjøring på Canvas).

Husk at for å kunne logge inn på Canvas må du ha fullført semesterregistrering, betalt semesteravgift og aktivert din brukerkonto. Er du ny student får du informasjon om dette i en egen e-post fra Høgskolen i Innlandet i starten av desember (uke 27/28). Du må da gjøre følgende, les mer HER

 

Office-365 pakken til deg med studiepoeng

I Microsoft 365 har du tilgang til Office-pakken, nettbasert e-post i Outlook, lagring av data i OneDrive, nettversjon av Word, Excel og Powerpoint med fler, samt Microsoft Teams og OneNote.

Klikk på linken under her for  veiledning, registrering og nedlastning:

https://www.inn.no/it-brukerstotte/office-365/

For deg som studerer UTEN studepoeng, foreslår vi følgende:

 1. Bruke Google Docs. Dette er helt gratis og inneholder tilsvarende funksjoner (merk at dette er kun nettbasert og vil ikke kunne lagres uten tilgang til internett).
 2. Tegne egen lisens på Office-pakken (du kan selv bestemme hvilken lisens du ønsker/ trenger). Klikk på lenken under for å sjekke ut Office 365.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I løpet av studiet er det enkelte obligatoriske arbeidskrav som må godkjennes før du avlegge eksamen. Du får mer informasjon ved studiestart om de ulike arbeidskravene, og gjennomføring av disse følger naturlig av å jobbe med læringsoppgavene underveis.

Hvis obligatoriske arbeidskrav ikke er godkjent innen fristene, får man ikke avlagt eksamen til normert tid. Merk at det vil tilkomme en eksamensavgift på kr. 2500,- for hver eksamen du må ta opp eller utsette. Vær derfor oppmerksom på at du følger den ukentlige progresjonen slik at de obligatoriske arbeidskravene godkjennes til angitt tid.

 

Eksamen

Eksamensdatoer for høsten 2024 er som følger:

 • Forebygging og rehabilitering av skader (flervalgseksamen 2 timer kl. 09-11):  9. desember
 • Trening, fysisk aktivitet og livsstilsproblematikk (skriftlig individuell hjemmeeksamen 6 timer kl. 09-15): 11. desember

 

Pensum

Pensum på dette studiet består av noen utvalgte bøker vi aktivt bruker gjennom flere av undervisningsmodulene. Denne delen av pensum er angitt under «kjernepensum», og er sterkt anbefalt at du kjøper. I tillegg finner du flere bøker angitt under «Valgfri tilleggslitteratur». Dette er bøker som er mer lettlest og populærvitenskapelig orientert, men som har god verdi for studiet.

Du finner link til hver av bøkene under. Dette er kun ment for å vise spesifikt til hvilken bok og utgave vi bruker, og du kan naturligvis kjøpe bøkene andre steder enn i nettbutikkene vi har lenket til.

Du kan også sjekke ut Finn.no eller Ibok.no om du ønsker å kjøpe brukte bøker.

 

Pensumlitteratur:

 • Bahr, R (RED). (2008). Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Helsedirektoratet Last ned gratis HER
 • Torstveit, M. K. Lohne-Seiler, H. Berntsen, H. & Anderssen, S. A. (RED). (2018). Fysisk aktivitet og helse, fra begrepsforståelse til impelmentering av kunnskap. Cappelen Damm Akademiske. Kjøp HER
 • Helsedirektoratet. (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Helsedirektoratet Last ned gratis HER
 • Brukner, P. & Brukner, P. K. K. (2019). Clinical sports medicine: The medicine of exercise 5e, Vol 2. McGraw-Hill Education. Kjøp HER

 

Anbefalt tileggeslitteratur:

 • Bahr, R. & Mæhlum, S. (2010). Idrettsskader. Fagbokforlaget. Kjøp HER

Detaljert pensumoversikt med kapitler og sidetall oppdateres på læringsportalen ved studiestart. 

 

Kansellering/avmelding av studie

Studenten kan angre seg og melde seg av programmet før studiestart etter følgende regler:  

 • Etter angrerettsloven har studenten 14 dagers angrerett på enhver tjeneste bestilt av Active Education gjennom Active Educations nettsider, epost, post eller over telefon. Det innebærer at studenten, uten å begrunne det, kan angre på inngåelse av en avtale med Active Education, og dermed fritas fra betalingsforpliktelsen for den bestilte tjenesten. Fristutgangspunktet er ved påmeldingstidspunktet til Active Education. 
 • Ønsker studenten å starte på studiet før utløpet av angrefristen, er tjenesten tatt i bruk og studenten sier da i fra seg angreretten.  

Ved avmelding etter at angrefristens utløp, men før semesterstart gjelder følgende:   

 • Ved avmelding inntil 4 uker før studiestart blir studieavgiften refundert i sin helhet. Administrasjonsgebyret på kr 2500.- tilbakebetales ikke.
 • Ved avmelding mindre enn 4 uker før studiestart plikter studenten å betale 50 % av studieavgiften. 
 • Ved avmelding mindre enn 2 uker før studiestart plikter studenten å betale studieavgiften i sin helhet. 
 • Hvis studenten ikke møter ved studiestart eller mangler nødvendige papirer for å delta på programmet, er studieavgiften og evt. andre forhåndsbetalte ytelser tapt i sin helhet.  

 

Studieavbrudd 

Active Education refunderer ikke studieavgift eller andre betalte ytelser hvis studenten avbryter studiet etter studiestart, uansett årsak for avbrytelsen. Om du vil forsikre deg om noe skulle skje anbefaler vi deg å tegne studentforsikring som dekker studieavbrudd om det skulle skje noe.