Personvernerklæring

Policy om private opplysninger

Active Education AS er datainnsamler og behandler flere personlige opplysninger om deg.
Under kan du lese vår policy om private opplysninger, hvis du vil vite mer om hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 

Innsamling av persondata

Hos Active Education oppbevarer og behandler vi personopplysninger om deg, i all hovedsak for å gi deg best mulig oppfølging, god opplevelse i dine utdanninger og kurs hos oss, samt å gi deg god service.

Vi samler inn personopplysninger når du som kunde besøker vårt nettsted når du eventuelt melder deg på og bestiller en av våre utdanninger og kurs, eller melder deg på vårt nyhetsbrev. Utover dette innsamler vi personopplysninger når du deltar i kampanjer og konkurranser på f.eks epost og sosiale media. Alle våre jevnlige nyhetsbrev skal du til enhver tid kunne melde deg av ved å klikke på en avmeldingslink i et nyhetsbrev fra oss. Du kan når som helst også be om dette via epost til oss; info@activeeducation.no

Alt dette gjør vi for å kunne gi deg en god brukeropplevelse, slik at vi kan følge deg opp så profesjonelt som mulig, samt at det effektiviserer prosessen i videre dialog med Høgskolen i Innlandet eller Atlantis Medisinske Høgskole. Et eksempel på oppfølging er at du etter endt utdannelse skal kunne få tilsendt vitnemål, sertifikater og andre bevis på at du har tatt din utdannelse hos oss dersom dette skulle gå tapt for deg.

 

Kjøp

Når du melder deg på og bestiller en av våre utdanninger og kurs på vårt nettsted vil det være nødvendig å samle inn data om deg. Vi ber typisk om dine personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse samt øvrige informasjoner som er nødvendige for at Active Education kan håndtere din påmelding videre på en profesjonell måte.

Utover dette registrerer vi dine opplysninger med det formål å overholde lovkrav, ivareta eventuelle fremtidige reklamasjoner eller produktansvarssaker samt statistisk analyse.

 

Nyhetsbrev, Konkurranser m.m

Hvis du har deltatt i en konkurranse, meldt deg på vårt nyhetsbrev eller på annet vis har deltatt i et arrangement tilrettelagt av Active Education, har vi registrert data om deg i forbindelse med påmelding. Dette kan variere avhengig av hvilket event du har deltatt i. Vi samler aldri inn flere opplysninger enn nødvendig for å arrangere eventen eller levere serviceytelsen og du kan alltid få innsikt i de data vi har registrert om deg.

Vi sender med jevne mellomrom nyhetsbrev til våre nåværende og tidligere studenter fra info@activeeducation.no Dette kan du til enhver tid melde deg av ved å klikke på avmeldingslenke som du alltid finner i våre nyhetsbrev. Du kan når som helst også be om dette via epost til oss; info@activeeducation.no

 

Overførsel av persondata til tredjepart

Active Education vil aldri selge eller offentliggjøre dine personopplysninger til en tredjepart uten ditt samtykke eller hvis det ikke er nødvendig for å fullføre en transaksjon (f.eks. levering av en vare eller utsendelse av nyhetsbrev) eller nødvendig for å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning.

Active Education videregir informasjoner kun til partnere som har rett til å benytte dine opplysninger i forbindelse med utdanninger og for å kunne holde deg oppdatert om status på saksgang i forbindelse med bestilling av en utdanning eller kurs. Videre vil vi benytte kontaktinformasjon og personinformasjon ved f.eks utstedelse av studiebevis, lisenser, eksamenshåndtering mv. Per idag er dette kun Høgskolen i Innlandet, Atlantis Medisinske Høgskole og Europe Active/EREPS.

Det er Active Educations ansvar å sikre at dine opplysninger ikke blir misbrukt. Derfor stiller vi høye krav til våre partnere når dine personopplysninger blir brukt utenfor Active Education. Vi gjør defor vårt ytterste for å sikre at våre partnere beskytter dine personopplysninger.

 

Oppbevaring av persondata – hva bruker vi dette til?

Hos Active Education oppbevarer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig og tillatt ifølge den til enhver tid gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger. Vi oppbevarer og bruker også dine opplysninger når det er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser og håndheve våre avtaler.
Vi benytter dine personopplysniger kun til det vi vurderer som operasjonelle behov, det vil si;

Active Education er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Vi bruker både tekniske løsninger og organisatoriske rutiner for å sikre dine personopplysninger mot uautorisert adgang, tap, destruksjon og mot offentliggjørelse av dine personopplysninger fra enhver enkeltperson eller organisasjon, eller at de i øvrig behandles i strid med lovgivningen.

For å sikre trygghet og beskyttelse for deg er det kun et begrenset antall personer med et saklig behov som har adgang til dine personopplysninger. Vår sikkerhetsprosedyre blir løpende revidert i takt med den nyeste teknologiske utvikling og trusselbilde.

Våre medarbeidere skal følge interne prosedyrer omkring håndtering av persondata som inneholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til å beskytte dine personopplysninger effektivt.

Active Education tar forholdsregler for å sikre at vårt nettsted ikke inneholder virus eller annet relatert til dette. Dog kan vi aldri garantere en fullkommen sikkerhet ved dataoverførsler. Det betyr at det alltid kan være risiko for at andre uberettiget tar seg adgang til våre opplysninger. Active Education kan ikke gjøres ansvarlig for tap av noen art som måtte oppstå ved bruk av vårt nettsted som følge av innbrudd i Active Educations systemer eller andre driftsforstyrrelser som Active Education ikke er ansvarlig for. Du avgir derfor dine opplysninger på eget ansvar.

Vi anbefaler derfor at du beskytter deg selv og dine opplysninger ved å lukke din browser etter bruk, installerer antivirus software og løpende oppdaterer din software.

Dersom vi oppdager at uvedkommende skulle ha skaffet seg adgang til dine opplysninger vil vi gi deg beskjed uten unødig forsinkelse, og straks begynne avhjelpning av situasjonen ved bruk av de nødvendige verktøy.

 

Dine rettigheter

I forbindelse med kjøp av utdanninger og kurs hos Active Education, lagrer vi vi identitets- og transaksjonsopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Som kunde hos Active Education kan du få innsikt i hvilke opplysninger vi har behandlet om deg, hvor de stammer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine persondata, og hvem som mottar data om deg, i det omfang vi utveksler data til våre partnere. Adgangen kan dog være begrenset av hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Hvis dine opplysninger er feil, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å få dem rette eller slettet.

Ditt samtykke er frivillig. Angrer du, har du mulighet for å trekke ditt samtykke tilbake når som helst.

Hvis du ønsker at vi skal rette eller slette personopplysninger vi har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta ytterligere henvendelser fra oss eller hvis du har spørsmål til ovenstående betingelser, ber vi deg om å kontakte oss på info@activeeducation.no

 

Ekstern lagring av data

Active Education benytter følgende eksterne databehandlere:

Google LCC
Kopi av Google LLC’s sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Facebook Inc
Kopi av Facebook Inc.’s sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

vTiger CRM
For kundeoppfølging benytter vi vTiger CRM som er skybasert. Deres statement om GDPR finner du her:
https://www.vtiger.com/gdpr/

Dropbox
Til lagring av brev og dokumenter benytter Active Education seg av Dropbox. Deres statement om GDPR finner du her:
https://www.dropbox.com/security/GDPR

LiveChat
For chat-tjeneste benyttes idag LiveChat. Hvordan LiveChat understøtter EU’s krav om beskyttelse av data, se følgende:
https://www.livechat.com/general-data-protection-regulation/

Mailchimp
For kampanjer og informasjonsutsendelser benyttes Mailchimp som har følgende statement: https://mailchimp.com/gdpr/

Visma eAccounting
For fakturering benyttes Visma eAccounting som har følgende statement:
https://www.visma.com/gdpr/preparing-for-gdpr-as-controller/

 

Klageadgang

Du har mulighet for å klage over Active Educations behandling av dine personopplysninger. Klagen skal sendes til:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/