1. Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg fra www.activeeducation.no til private forbrukere.
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i nettbutikken, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i betingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i nettbutikken foran disse betingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger er: Active Education AS, Organisasjonsnummer: 913 422 074,
Postadresse: Olaf Helsetsvei 5, 0694 Oslo. E-post: info@activeeducation.no Telefonnummer: +4740302222, og blir i det følgende benevnt som vi eller oss.
Kjøper er: Den person som foretar kjøpet/påmeldingen, og blir i det følgende benevnt som kjøper, du, deg, din eller ditt.

3. Varens art
Våre produkter er:

  1. Administrasjonsgebyr ved påmelding til studie.
  2. Studieavgift faktureres nærmere studiestart, etter påmelding til studie.

 

4. Priser
Prisen for administrasjonsgebyret er kr. 2500,- Utdanning og undervisningstjenester er fritatt mva.

5. Avtaleinngåelse
Ditt kjøp er bindende når påmeldingen er registrert på vår server (datamaskin). Administrasjonsgebyret er ikke refunderbart uansett årsak til kansellering, men du kan melde deg av studiet kostnadsfritt helt frem til det er 4 uker til studiestart. Se forøvrig våre vilkår og regler som du har tilgang til et eget dokument ved påmelding.

6. Avbestilling av ordre
Du kan melde deg av studiet kostnadsfritt frem til det er 4 uker til studiestart. Administrasjonsgebyret er ikke refunderbart, men studieavgiften i sin helhet tilbakebetales iht. tidsfristene angitt i våre vilkår og regler

7. Ordrebekreftelse
Når vi har mottatt og registrert din påmelding, bekrefter vi ved å sende en bekreftelse til deg på e-post.

8. Betaling
Ved påmelding til et av våre studier, må administrasjonsgebyret på kr. 2500,- betales med en gang. Resten av studieavgiften sendes på faktura nærmere studiestart.

9. Angrerett
Påmelding er bindende og administrasjonsgebyret er ikke refunderbart, men du kan innen 14 dager etter påmelding benytte deg av angreretten iht. Angrerettlovens §21 og utover dette melde deg av studiet iht. tidsfrister angitt i våre vilkår og regler. Du finner vårt angrerettsskjema her: Angrerettsskjema

10. Reklamasjon ved mangel
Dersom det foreligger en mangel ved studiet du er påmeldt, må klagen rettes til Active Education så snart som mulig. Informasjon om reklamasjon og krav om refusjon er angitt i våre vilkår og regler.

11. Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisendringer som ikke er oppdaterte.