Søke lån/støtte hos Lånekassen

Skal du søke Lånekassen om støtte/lån, trenger du generell studiekompetanse, i tillegg til å søke opptak hos Atlantis Medisinske Høgskole.

Søknad til Lånekassen

For å kunne søke om lån/støtte hos Lånekassen, så må du ha søk Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) for opptak.

Det er AMH som bekrefter inn ditt opptak til Lånekassen for at du skal få utbetalt lånet.

Nettsøknaden for stipend og lån finner du på www.lanekassen.no. Det kan være lang behandlingstid, og vi anbefaler derfor at du sender inn lånesøknaden så tidlig som mulig

 

Hvor mye lån og stipend kan du få fra Lånekassen?

Totalt støttebeløp for hele høstsemesteret er kr. 107.546, fordelt på basisstøtte kr. 68.950 og lån til skolepenger kr. 38.596. Støttebeløpet blir fordelt og utbetalt månedsvis.

Første utbetaling fra Lånekassen er på kr 66.176. Denne utbetalingen skjer vanligvis mellom 10. og 15. august. Deretter vil du få utbetalt kr 10.343 den 15. i hver måned fra september til desember.

For mer informasjon vedrørende Lånekassen og deres vilkår, klikk her: https://lanekassen.no/nb-NO/

 

Ta kontakt med AMH vedrørende informasjon og veiledning om søkeprosessen til Lånekassen.