Visum og søknadsprosess

For å oppholde deg på Bali må du ha visum. Her finner du informasjon hvordan søkeprosessen fungerer.

Visum – Indonesia/Bali

 

Alle innreisende til Indonesia som skal oppholde seg der over en lengre tid må søke om visum. Indonesiske emigrasjonsmyndigheter tillater 60 dagers visum av gangen så det vil si at visum må fornyes underveis i studiet da oppholdet varer i ca. 74 dager. Active Education har en samarbeidspartner i Indonesia (Sevenstones Indonesia) som hjelper deg med visumprosessen, og vi starter denne prosessen med visumsøknad rundt studiestart, for første del.

Ansatt (Mariella Miliarto Tryani) fra Sevenstone Indonesia kontakter deg via mail og vil innhente informasjon som trengs for å sette i gang visumprosessen.

Minner om at det er strenge innreise-regler til Indonesia, så alle opplysninger som kreves må opprettholdes. Sendes det inn feil informasjon så kan man risikere at søknad ikke godkjennes, og ny søknad må sendes inn. Du må da betale inn ny visum kostnad på nytt (2000,-) for ny søkeprosess, så vær nøye på å sende inn riktig informasjon.

Dette er informasjon som Mariella innhenter fra deg, som Indonesiske myndigheter krever for å utstede visum:

1. Scan in color of your original passport showing the cover and your photo page.

IMPORTANT NOTE: Your passport must have a minimum validity of 18-months if you’re planning to renew a visa.

2. A passport photo in color (Selfie photo is enough).

3. Contact details – phone number, email, address in Bali or any other part of Indonesia.

4. Personal Bank Statement 3 last months showing your name and balance minimum 2000 USD in total (Tips: Stryk bort kontonummeret ditt så dette ikke synes i utskriften du sender, totalt beløp ca. 21000 NOK)

Kostnad for visum kommer på totalt ca. 4000,- (ca. 2000,- del 1 og ca. 2000,- del 2). Beløp for del 1 (kr. 2000,-) legger vi til på fakturaen sammen med studieavgiften. Del 2 ordnes direkte på Bali av vår samarbeidspartner som enten kommer til studenthotellet i løpet av oppholdet og innhenter ny informasjon for fornyelse av visum, eller at man møter opp på emigrasjonskontoret. Vi hjelper med transport ved eventuell reise til emigrasjonskontoret.  Betaling for del 2 ca. kr. 2000,- gjøres direkte samme dag (du kan betale med bankkort eller cash IDR). Du får informasjon fra en av våre ansatte på Bali når dette vil skje.

Ved ankomst Bali, slipper du å stå i visum køen da du ikke skal betale for ny visum ved ankomst, da du allerede har dette med deg. Du kan gå direkte til passkontroll ved ankomst, men viktig du får stemplet ditt elektroniske visum før du forlater passkontrollen.

 

Viktig informasjon:

Under ditt studie på Bali, så du oppholde deg i Indonesia så visumet ditt ikke blir kansellert!