5 viktige råd til deg som vil bli personlig trener

Det finnes et stort antall utdanningsmuligheter for deg som vil bli personlig trener i dag. Alt fra korte kurs på noen få uker til årsstudier og bachelorgrader. I tillegg er det ulike sertifiseringsorganer med gyldighet i forskjellige land og geografiske områder. Vi skjønner godt det er lett å bli forvirret, og vil i denne artikkelen gi deg noen viktige råd for hva du skal fokusere på når du skal velge utdanning.

1. Velg en utdanning på universitets/høgskolenivå.

Dette er av avgjørende betydning hvis du ønsker å gjøre karriere som personlig trener i fremtiden. Å heve standarden på PT-utdanninger til et nivå som er i stand til å møte fremtidens behov for kompetanse, krever utdanningsinstitusjoner og fagpersoner som er akademisk forankret med en høy vitenskapelig standard. Ved å velge PT-utdanning fra en skole i universitets- og høgskolesektoren er du trygg på at studiet du tar er kvalitetssikret på absolutt høyeste nivå.

2. Velg en utdanning som akkrediterer minimum 60 studiepoeng

Minstekravet for å jobbe som personlig trener i Norge fra 2019 er 1 års utdanning på 60 studiepoeng. Dette tilsvarer første året av en bachelorgrad, og gir deg – i motsetning til fagskolepoeng – mange muligheter for videreutdanning mot komplett bachelor- eller mastergrad. Ved å velge studiepoengsgivende utdanning er du ikke bare sikret jobb som PT, men det åpner seg også en verden av utdanningsmuligheter, og du er ikke innelåst i et utdanningssystem med begrensede valg.

3. Velg en utdanning som gir deg internasjonal kompetanse

I en økt konkurransesituasjon er sertifiseringsinstitusjon og -nivå stadig viktigere. Det er derfor viktig at du velger en skole som har gode samarbeidspartnere både i Norge og utlandet, der du er trygg på å oppnå internasjonale sertifiseringer som er uavhengig kvalitetssikret og som gir deg kompetansebevis du virkelig får bruk for.

4. Velg en utdanning som gir muligheter for påbygning til bachelorgrad

I Norge øker kravet for å få jobb som personlig trener til 1 års utdanning (60 studiepoeng) fra 01. januar 2019. Internasjonalt arbeides det for en ytterligere økning av kravet for å kunne kalle seg personlig trener, og det forventes at det i fremtiden vil kreves helt opp mot en bachelorgrad for personlige trenere. Med vårt årsstudium personlig trener er du kvalifisert til å bygge videre til en bachelorgrad når du måtte ønske.

5. Velg en utdanning som gir deg verdifull praksis og jobbgaranti

Praksis i PT-utdanningen er utrolig viktig, men noe som dessverre få skoler tilbyr. I Active Education har vi siden 2008 tilbudt både egenpraksis og veiledet praksis på treningssenter, og vi ser at dette er en av de viktigste faktorene for å lykkes når man går ut i jobb. Velg en skole som har gode praksisavtaler og fleksible ordninger som gjør at du kan lykkes der du bor.