Lønn som personlig trener – Hvor mye kan du tjene?

Hvor mye du får i lønn som personlig trener bestemmes i stor grad av hvilken type utdanning du velger. I tillegg har det en betydning hvilken treningskjede du jobber i, og hvilken organisasjonsform du har (selvstendig næringsdrivende eller ansatt).

KAN JEG LEVE AV Å JOBBE SOM PERSONLIG TRENER?

Svaret er så klart ja. Å være personlig trener har i dag en tydeligere yrkesstatus enn for bare noen år siden, og stadig flere personer jobber fulltid som PT – ikke bare i de store byene, men over hele landet.

Selv om personlig trener i dag er et anerkjent fulltidsyrke, er det for mange også en fantastisk deltidsjobb. Kanskje har du annen jobb ved siden av, eller er under utdanning? I så fall er PT-yrket en fabelaktig måte å jobbe ved siden av på, da du i stor grad styrer dine arbeidstider selv. I tillegg er lønn pr. time betydelig høyere høyere som PT enn i de fleste andre deltidsjobber.

Beregninger som Active Education har gjort basert på nåværende satser fra de største treningsskjedene viser at du selv ved en deltidsstilling der du bare jobber 5 timer om dagen, vil tjene over 300 000 kr. i året.

HVA ER REALISTISK LØNN VED Å JOBBE FULLTID SOM PT?

Jobber du 8 timer om dagen (8 kunder hver dag mandag – til fredag, og fri i helgene) vil du tjene mellom kr. 500 000 – 600 000,- i året. Øker du med én eller to kunder pr. dag eller også jobber lørdager, vil du raskt kunne tjene enda mer. Vi har flere eksempler fra studenter hos Active Education som tjener over kr. 700 000,- allerede første år etter utdanning, og det finnes ekstreme eksempler på PT’er som tjener 1,7 millioner i året. I SATS som er den treningskjeden i Norge som selger flest PT-timer er det flere av trenerne som tjener over 1 million kroner i året, i følge informasjon fra kjeden direkte til Active Education.

Selv om det er mulig å tjene svært godt som PT, er det viktig å være klar over at det – som i alle andre yrker – krever stor innsats og i perioder lange arbeidsdager.

ER DET DYRT Å TA PT-UTDANNING?

Nei, ikke hvis du ser på hva du får igjen for investeringen. Prisen på en komplett utdanning med 1 års varighet som gir deg internasjonale sertifiseringer som fitnessinstruktør, personlig trener og kostholdsveileder koster fra kr. 89 800,- hos Active Education (se oversikt over prisen for de ulike studiepakkene HER). Det er naturligvis mye penger, isolert sett. Men, ser du det i kontekst av at du allerede det første året etter du er ferdig med utdanningen kan tjene over en halv million kroner (eller betydelig mer), så er utdanningsprisen en liten investering i et lengre perspektiv. Å utdanne deg til fysioterapeut eller lærer for eksempel, tar 4 ganger så lang tid og begynnerlønnen er lavere enn en fulltids PT.

HVORDAN VELGE RIKTIG UTDANNING?

Å velge riktig utdanning når du skal bli personlig trener er helt avgjørende, ikke bare for å få de nødvendige lisensene til å kunne jobbe som PT, men også for å starte på riktig lønnsnivå.

Det første du må passe på er at utdanningen din gir 60 studiepoeng og har varighet på ett år. Dette er minstekravet for å kunne jobbe som PT i Norge etter nye retningslinjer trådte i kraft i 2019.

Den beste måten å oppnå denne kompetansen på er å velge «Årsstudium Personlig Trener – 60 studiepoeng«. Gjennom dette studiet får du både nasjonale og internasjonale lisenser for å jobbe som instruktør, personlig trener og kostholdsveileder. Denne komplette kompetansen gjør at du stiller sterkt når du skal søke jobb, og hos enkelte treningssenterkjeder starter du på et lønnsnivå høyere enn de mange kortere utdanningen i Norge.

Det er verdt å merke seg at mange nyutdannede personlige trenere vil bruke tid på å komme opp på dette nivået, mens andre klarer det ila. kort tid. Det er ofte den første perioden man arbeider som PT som er den mest krevende i så måte, da man må jobbe hardt for å rekruttere nye kunder. Husk at som PT får man ingen fast timelønn for å være på senteret; det er kun de faktisk antallet kundetimer man får betalt for. Det er derfor viktig at du jobber godt de første månedene med å bygge opp en kundemasse som raskt gir deg det lønnsnivået du selv trenger.

Les mer om den vanligste måten å bli personlig trener på, og ta kontakt med oss for veiledning og informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med en karriere i treningsbransjen.

Les mer om vårt populære årsstudium personlig trener her.