Praksis i utdanningen: Nøkkelen til å lykkes som PT

Som student med Active Education er du del av et stort nettverk av mennesker som jobber i og brenner for treningsbransjen. Vår nærhet og samarbeid med treningskjedene og de frittstående treningssenterene rundt om i Norge er en viktig del av jobben vi gjør for du skal lykkes i yrket som PT.

 

3 ukers veiledet praksis

Som den første og eneste skolen i Norden, gjennomfører Active Education obligatorisk veiledet praksis for PT-studenter. Vi er stolte over å kunne gi våre studenter denne unike muligheten, uansett hvor du bor i landet.

Dette gjelder alle våre studiepakker, og du kan lese mer om disse HER.

Å koordinere, følge opp og veilede studenter i praksis er krevende, men gir en enorm gevinst for deg før du for alvor tar steget ut i yrkeslivet. For mange er denne praksisperioden deres første møte med et treningssenter «fra andre siden», og læringskurven fra å være medlem til å nå være profesjonell fagperson er bratt og verdifull. Mange av våre studenter sier at praksisperioden er den aller største grunnen til at de lykkes som PT.

 

Hvordan gjennomføres praksisen?

Vi har praksisavtaler med alle treningskjedene, og også svært mange av de individuelle sentrene vi finner på små tettsteder over hele landet. På denne måten sikrer vi at alle studenter – uansett hvor de bor – skal få gjennomført praksisen i nærheten av sitt bosted. Du kan velge mellom å bli plassert på et senter av oss, eller velge et senter selv som du vil gjennomføre praksisen ved. Mange har allerede en relasjon til sitt nærsenter som kunde, og vil gjerne gjennomføre praksis der. Dette legger vi så klart til rette for.

Som praksisstudent er hovedkravet at du skal gjennomføre 20 timer med ordinære kunder ila. en 3 ukers periode. I studiepakken «Full flex» kan du velge å gjennomføre praksisen over et kortere eller lengre tidsrom etter avtale med din studieveileder.

Utover de 20 timene som skal gjennomføres, er det ikke et krav om definerte arbeidstider. Mange av våre studenter er i jobb ved siden av utdanning (og praksis), så avtale om tidspunkter for når timer skal gjennomføres gjøres med det enkelte senteret. Dette tilpasses altså den enkelte student, for å gjøre praksisen mest mulig fleksibel.

Må jeg trene ordinære kunder?

Ja, vi ønsker så langt det lar seg gjøre at alle våre praksisstudenter får øve seg i yrket på reelle kunder. De aller fleste av våre samarbeidende treningssenter ønsker også dette, men det kan være noen begrensninger på enkeltstående senter som har spesielle kundegrupper eller særlige krav. Normalt sett er ikke dette noe problem, og vi har god erfaring i å løse dette til det beste både for student, senter og kunder.

 

Får jeg lønn for praksisen?

Nei, som utgangspunkt er praksisen ulønnet. Noen av våre studenter har eksisterende arbeidsforhold ved et treningssenter som gjør at de kan praktisere som PT-trainee og har dermed anledning til å heve lønn for timene som gjennomføres i praksisperioden. Vi anser spørsmålet om kompensasjon som et anliggende mellom studenten selv og senteret, og legger oss derfor ikke opp i om det gjøres individuelle avtaler der f.eks. et senter har stort behov for PT’er for å håndtere kundepågang, etc.

Når gjennomføres praksisen.

Praksisperioden er del av årsstudium personlig trener og gjennomføres på slutten av studiet.