Praksis i PT-utdanningen: En viktig faktor for suksess

Personlig Trener (PT) er et fulltids yrke for stadig flere. Det er en bransje i sterk vekst, med spennende karrieremuligheter og muligheter for å tjene godt. Det er likevel et paradoksalt faktum at mange av de som utdanner seg til personlig trener i dag ikke lykkes. Mer enn halvparten av de som starter i jobb som PT i dag slutter innen det er gått 3 måneder, og dette ønsker vi å gjøre noe med. 

Hva skyldes at så mange mislykkes?

Svaret er naturligvis sammensatt, men en av hovedårsakene er at det i det norske markedet er altfor mange dårlige PT-utdanninger. Det har gått inflasjon i å tilby kurs, studier og utdanninger til å bli personlig trener i Norge, og dette har resultert i følgende:

  1. Utdanninger som er for korte: Det finnes dessverre PT-kurs som kun varer 3-4 uker, eller maksimalt et par måneder. Det er så og si umulig å lære seg teorien og praksisen som skal til for å lykkes som PT på så kort tid. Å bli godt forberedt for å gå ut i jobb krever også refleksjon og modning over tid, og de korte utdanningene tar fra deg denne muligheten. Velg derfor en skole som tilbyr et komplett årsstudium PT.
  2. Utdanninger som er for teoretisk fokuserte: Det er svært viktig å ha god teoretisk forståelse for anatomi, biomekanikk, fysiologi og treningslære. Men, det er også viktig å huske på at Personlig Trener er et praktisk yrke som krever stor handlingskompetanse og praktiske ferdigheter. Velg derfor en utdanning med god teoretisk base kombinert med høy andel lærerstyrte timer der praktisk trening og arbeid med instruksjon, veiledning og PT-rollen er fokus. Les mer om vår pedagogiske modell, og hvordan vi former fremtidens personlig trenere her.
  3. Utdanninger som mangler praksis i arbeidslivet: Vi mener praksisnærhet og erfaring fra arbeidslivet er det aller viktigste for at du skal lykkes. Active Education er den eneste skolen i Norge som tilbyr veiledet praksis på treningssenter i PT-utdanningen, og for de fleste av våre studenter er dette helt avgjørende for at de gjør suksess fra start.

Hvorfor er praksis så viktig for deg

Vi er opptatt av å gjøre veien fra klasserom til karriere så kort og effektiv som mulig. Som Active Education student betyr veiledet praksis at du får:

  • Tett oppfølging i den viktige overgangen fra utdanning til jobb
  • God forståelse og praktisk erfaring fra treningsbransjen
  • En fantastisk mulighet til å få foten innenfor i et spennende jobbmarked (de fleste av våre studenter blir ansatt i løpet av eller etter praksisperioden)

Hvordan gjennomføres praksisen

Selve praksisperioden gjennomføres i den siste delen av årsstudiet. Det betyr at du er ferdig med all undervisning i anatomi, fysiologi, treningslære, kosthold- og ernæringslære og coaching og motivasjonspsykologi. I den veiledede praksisen skal du nå omsette denne kunnskapen og ferdighetene til praktisk handlingskompetanse, på et treningssenter med reelle kunder.

Som student med Active Education har du valget mellom å ordne praksissted selv, eller få tildelt plass av oss. Vi er opptatt av å gjøre praksisen lokal og relevant for hver enkelt student, og har praksisavtaler over hele landet. Dette gjør at du kan gjennomføre praksisen på et sted i nærheten av der du bor, og likevel være sikret en kvalitativ veiledet gjennomføring som sikrer deg best mulig utbytte.

Les mer om praksisen på årsstudium personlig trening her.