Betaling av studieavgift – Bali

Betaling av studieavgift

Studieavgiften på kr. 69900,- + visumkostnad del 1 på kr. 2000,- betales til Active Education. Du vil motta fakturaen på dette beløpet (kr. 71900,-) i starten på juni, med forfall 12. august.

Studieavgiften inkluderer lærerstyrt undervisning, ett eksamensforsøk per eksamen, sensur, veiledning gjennom studiet, medlemskap på treningssenter på Bali, utsteding av vitnemål og sertifiseringer etter fullført og bestått studie.

Til deg som skal søke Lånekassen for stipend og lån er det viktig å søke i god tid. Se veiledning for dette i informasjonsmailen punkt 6.

Det er viktig at du søker Høgskolen i Innlandet og IKKE Active Education.

Du vil ikke finne Active Education på Lånekassen sine hjemmesider da det er studiepoengene du får fra Høgskolen i Innlandet som gjør at du får rett til stipend og lån.

Lånekassen betaler ut første del av lånet etter du har innbetalt semesteravgift til høgskolen, tidlingst ca. 10. august.

 

Delbetaling av faktura

Det som kan være greit å starte å tenke på allerede nå, er den finansielle delen av studiet og oppholdet, siden Lånekassen ikke dekker alt dette innen forfall 12. august (alt må være innbetalt innen studiestart 19. august)

Lånekassen betaler ca ut 27.500,- på første del (ca 12. august) om man for maks støtte.
Har du ikke oppsparte midler kan du evt. søke delbetaling hos SVEA Finans på resterende beløp.

Du kan søke SVEA Finans om hele summen også, så benytter du midlene fra Lånekassen til å tilbakebetale lånet hos SVEA.

Send mail til info@activeeducation.no for mer informasjon vedrørende betalingsavtale.

 

Delbetaling via SVEA Finans

Hos vår samarbeidspartner SVEA Finans, kan du søke om rentefri nedbetaling inntil 24 måneder. Du kan da velge å søke om hele fakturabeløpet på kr. 71900,- eller deler av fakturabeløpet.

Du kan kun søke om ett beløp/semester av gangen og opp til totalbeløpet på fakturaen du har mottatt fra oss. Svea overfører ditt lånebeløpet direkte til Active Education. Låneavtalen din hos Svea aktiveres samtidig med din studiestart.

Om søknad registreres under et annet navn (f.eks. mor eller far), må vi ha navnet på vedkommende så vi vet at betalingen skal registreres på deg.

Når SVEA har godkjent din søknad og du har bekreftet avtalen med bankID, send mail til: info@activeeducation.no med beskjed om hvor mye du har søkt om i lån.

Skulle du få avslag på søknaden din, ring SVEA. De kan gjøre en manuell vurdering av søknaden.

Søknadsfristen for SVEA Finans er 18. juni

Les mer om delbetalingsordningen, betingelser og søk Svea Finans HER