Krav om Årsstudium PT – Hva betyr det for deg?

Tradisjonelt har det vært mulig å utdanne seg til personlig trener på kun noen få måneder, og det har heller ikke vært krav om at utdanningen gir studiepoeng gjennom universitet eller høgskole. Dette har nå endret seg, og det er viktigere enn noen gang at man nå velger riktig PT-utdanning fra start for å være sikret jobbmuligheter også i fremtiden. 

Fra januar 2019 begynte sentrale treningskjeder i Norge å iverksette krav om at alle nyutdannede PT’er minimum har utdanning med varighet på 1 år og som gir 60 studiepoeng. Gjennom 2020 frem til nå har stadig flere fristtående treningssentre og de fleste treningskjedene implementert ordningen, og kravene skjerpes ytterligere. Dette er viktig informasjon til deg som skal velge PT-utdanning i dag, da du ved å velge feil utdanningsaktør kan risikere å ikke få jobb når du er ferdig med studiet.

Active Education er godkjent av bransjeorganisasjonen Virke i Norge. Skolen har også et nært samarbeid med alle treningskjedene i Europa, og jobber etter en målsetting om at alle studenter som ønsker det skal gå direkte i jobb etter studieslutt. Dette gir trygghet for deg som student, og gjør at du får konkurransefortrinn når du søker jobb både i Norge og utlandet (fakta er at de fleste studentene våre blir rekruttert til jobber allerede før utdanningen er ferdig hos oss).

Les om vårt årsstudium personlig trener her.

Å sette av ett år til å utdanne seg til personlig trener er fortsatt – når man ser det i et litt større perspektiv – en kort utdanning. Særlig om du ser på hva du kan tjene når du er ferdig, der mange nyutdannede trenere allerede første år etter sin utdanning tjener over en halv million kroner (og enkelte mye mer). Les denne artikkelen for å se hvor mye du kan tjene som Personlig Trener.

Det er også verdt å merke seg at kravet for å kunne jobbe som personlig trener er forventet å stige ytterligere de neste årene, og Active Education jobber nå i en kompetansegruppe der målet er å gjøre PT-utdanning til en 3-årig bachelorgrad i løpet av de neste 3-5 årene. Når denne ordningen er på plass vil alle som har en PT-utdanning på 60 studiepoeng stå svært sterk, siden de da kan bygge direkte videre til 2. året på en slik bachelorgrad.

Få mer informasjon om innholdet i Årsstudium PT her