PT-utdanning i Trondheim

Trondheim er en av Norges største byer, og Active Education har svært mange PT-studenter fra denne regionen. Som student i Trondheim kan du følge all teoriundervisning over nett på vår interaktive læringsplattform, og du trenger kun å delta på to samlinger i Oslo som hver er på 4 dager hvert semester. Vi tilrettelegger for rimelig studentovernatting i nærhet av skolen i Oslo, og alt ligger i kort gåavstand fra Oslo S, slik at det skal være enkelt for våre mange studenter som ankommer med fly, tog og buss. 

Ta PT-utdanning fra Trondheim

Som student med Active Education har du alle fordeler knyttet til fleksibilitet og tilrettelegging. Studiet gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert teoriundervisning og praktiske treningssamlinger. Dette gjør at du enkelt ta vårt PT-utdanning i Trondheim. I henhold til Active Educations læringsmodell, nyter du stor fordel av god oppfølging, interaksjon med forelesere og medstudenter, samt en elektronisk læringsportal med alt av faglig materiale og videoforelesninger tilgjengelig 24 timer i døgnet (forutsetter internettilgang).

Den grundige teoriundervisningen knyttes aktivt sammen med praktiske treningssamlinger i Oslo, der du omsetter teoretisk kunnskap til praktisk handlingskompetanse rettet mot å bli en dyktig personlig trener. De fysiske treningssamlingene består av et bredt utvalg av treningformer og spesifikt arbeid med instruktør- og trenerrollen. Du kan lese mer detaljer om innholdet i studiet på informasjonssiden til Årsstudium personlig trener her.

Undervisningssted

Å være personlig trener i dag innebærer at du må mestre et bredt utvalg av treningsformer og aktivitetstyper. Active Education legger derfor stor vekt på å gjennomføre variert praktisk undervisning både i sal, tradisjonelt studio for styrketrening, frivektsarealer, apparat- og maskinpark, samt utendørs og på egnede områder for alternativ trening. All undervisning gjennomføres i moderne og godt utstyrte lokaler relevante for din fremtidige arbeidssituasjon som instruktør og PT. Du får mer informasjon om oppmøtested etter påmelding.

Studiepoeng og støtte fra Lånekassen

Ønsker du å ta en PT-utdanning i Trondheim, men mangler studiekompetanse? Det stilles ingen krav til generell studiekompetanse for å ta et av våre kurs innen personlig trening. Gjennomføringen av utdanningen er den samme og du får de samme internasjonale sertifiseringene som personlig trener. Uten generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse vil du imidlertid ikke motta studiepoeng eller få rett til støtte fra Lånekassen.

Du kan med andre ord ta en PT-utdanning hos oss på følgende måter:

  • Utdanning med studiepoeng
  • Utdanning uten studiepoeng

Dersom du ikke har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring, kan du søke om opptak basert på realkompetanse. Da må du ha oppfylt følgende krav: Være fylt 25 år i søknadsåret samt ha minimum 5 års dokumentert arbeidserfaring i en 100% stilling i et yrke som er relevant for studiet du søker på.

Når starter neste studie?

Du kan starte hos oss både høst- og vårsemesteret. På høsten er studiestart i august og avsluttes i desember, mens vårsemesteret starter i januar og avsluttes i mai/juni. Er du på jakt etter en PT-utdanning i Trondheim? Du finner oversikt over neste studie som har ledig plass på vår påmeldingsside her.